Paginanummer een andere waarde geven

Symptomen Standaard begint een document op pagina 1, dat wil de gebruiker veranderen. In een ander deel van het document moet een andere waarde van het paginanummer verschijnen dan het opvolgende, bijvoorbeeld weer opnieuw beginnen bij 1. Remedie De waarde waarmee de paginanummering begint in het document, maar ook na een sectiegrens verderop in het document kunt u instellen via de functie Paginanummering. Kies in Word 2000-2003 Invoegen, Paginanummers, Opmaak. In de figuur is ingesteld dat u het document laat beginnen met pagina 12. Wanneer in een andere deel van het document met een andere waarde (dus ook opnieuw met 1) moet worden begonnen, voegt u een sectiegrens in op het punt van waar af de nieuwe nummering moet gelden. Sectiegrenzen voegt u in via het menu Invoegen, Eindemarkering. In Word 2007 en hoger kiest u Invoegen, Paginanummer, Opmaak paginanummers. Tips Behalve de nummering zelf, kan ook de opmaak en weergave van paginanummers worden aangepast in de verschillende delen van het document. Bijvoorbeeld pagina’s i, ii, iii voor de inleiding en 6, 7, 8, enzovoorts vanaf hoofdstuk 1, waarbij pagina 4 en 5 dus worden overgeslagen. Ook hiervoor zijn sectiegrenzen nodig. Bij aangepaste nummering kan een probleem ontstaan bij het aangeven van de pagina’s bij Afdrukken: daar moeten de fysieke pagina’s worden...

Correcte woorden worden gemarkeerd

Symptomen De achternaam van de gebruiker verschijnt in het document steeds met een markering als ‘fout gespeld’ (rood kringellijntje eronder). Word herkent een woord niet – vaak een eigennaam of term uit vakjargon – en markeert het dus als ‘fout gespeld’, terwijl het wel correct gespeld is. Remedie Klik met de rechter muisknop op het als fout gemarkeerde woord en kies in het snelmenu Alles negeren (waardoor het verder in de tekst ook niet meer als fout wordt aangemerkt). Tijdens de normale spellingcontrole kan ook Negeren worden gekozen om de fout eenmalig als correct aan te merken. Voeg eventueel de eigennaam of vakterm toe aan de eigen woordenlijst, zodat het ook in andere documenten niet als fout wordt aangemerkt. Verdieping Door correct gespelde, maar door Word niet herkende woorden toe te voegen aan een eigen woordenlijst, zullen die in het vervolg niet meer als fout worden aangemerkt. Bij grammaticacontrole kunnen ook goed geschreven woorden worden aangemerkt als fout. Dat kunt u natuurlijk gewoon negeren. Maar door te rechtsklikken op het woord en Niet controleren op dit probleem te kiezen schakelt u deze controle in dit document uit. Tips Als u de woorden in die eigen lijsten aanpast, toevoegt of verwijdert, let er dan op dat u de opmaak van het document niet wijzigt (daar vraagt Word om als u de lijst sluit), anders kan Word er geen gebruik van maken! Nadat woordenlijsten zijn bewerkt (of aangemaakt) staan de opties voor het automatisch controleren van spelling en grammatica niet meer aan. Die moet u dus weer activeren op het tabblad Spelling en grammatica (menu Extra,...

Niet-afdrukbare tekens weergeven

Symptomen Spaties, tabsprongen, alinea-markeringen en dergelijke verschijnen als ‘vreemde’ tekens wel in het venster, maar niet op papier. Allerlei codes verschijnen tussen accolades tussen de tekst. Sommige tekstdelen in het venster hebben een dun stippellijntje eronder en worden niet afgedrukt. Remedie Met behulp van de knop Weergeven/verbergen ¶ (ook Alles weergeven genoemd) worden enkele printerbesturingstekens en bijvoorbeeld ‘verborgen tekst’ in de tekst zichtbaar of verborgen. In Word 2007 en hoger maakt u de niet-afdrukbare tekens zichtbaar met de knop met het paragraafteken (¶) in het tabblad Start, groep Alinea. Als er tussen accolades codes zijn verschenen, is de veldcodeweergave ingeschakeld. U kunt de niet-afdrukbare tekens ook in- of uitschakelen via een standaardinstelling in Word. In versie 2000-2003 zit deze onder het menu Extra, Opties, tabblad Weergave onder Niet-afdrukbare tekens. In latere versies van Word vanaf 2007 kijkt u onder Bestand, Opties, Weergave. Verdieping De volgende symbolen worden met de genoemde knop getoond of verborgen: Alinea-markering Tabstop (soort wordt niet aangegeven, staat wel in de liniaal) Spatie Eindemarkering van een cel in een tabel Zachte alinea-markering (gemaakt met [Shift]+[Enter]) die wel een nieuwe regel forceert, maar niet een nieuwe alinea-indeling Verborgen tekst Harde pagina-grens (gemaakt met [Ctrl]+[Enter]) om een nieuwe pagina te forceren Ingevoegde sectie-grens (soort staat erachter tussen haakjes) Ook bladwijzers, commentaar, redigeer-opmerkingen, noten en dergelijke kunnen verborgen zijn (in sommige weergaven) en zichtbaar worden gemaakt. Voor diverse schermsymbolen is het mogelijk in te stellen of u die in de tekst op papier wilt afdrukken of niet. Tips Om de veldcodeweergave uit te schakelen is de toetscombinatie [Alt]+[F9] handiger dan via het menu. Wanneer u alleen bepaalde besturingssymbolen wilt...

Opmaak kopiëren en plakken

Symptoom U heeft een stukje tekst opgemaakt en wil dat voor een ander tekstdeel ook zo instellen. Remedie U kunt de opmaak van een bepaald gedeelte van de tekst kopiëren en aan een ander gedeelte van de tekst toekennen. Gebruik daarvoor de knop Opmaak kopiëren/plakken. In Word 2000-2003 vindt u deze knop op de standaard werkbalk naast de knop Plakken: beweeg desnoods de muiswijzer langzaam van knop tot knop om met behulp van de tooltips de juiste knop te vinden. In Office 2007 en hoger vindt u de knop Opmaak kopiëren/plakken op het tabblad Start, in de groep Klembord. Verdieping De werkwijze om de opmaakkenmerken van een tekstgedeelte te kopiëren en te plakken is als volgt: Klik binnen het tekstgedeelte met de te kopiëren opmaak (selecteren hoeft niet). Druk op de knop Opmaak kopiëren/plakken: deze blijft nu ingedrukt en als u uw muiswijzer verplaatst, verschijnt er naast het tekstinvoegpunt een kwastje. Selecteer (sleep of klik) het gedeelte van de tekst dat de gekopieerde opmaak moet krijgen: bij het loslaten van de muis (of na de klik(s)) krijgt de geselecteerde tekst de gekopieerde opmaak. De knop Opmaak kopiëren/plakken komt weer in zijn normale stand, de muiscursor is ook weer normaal. Als u nog een gedeelte van de tekst van dezelfde (eerder al gekopieerde) opmaak wilt voorzien, verplaats de cursor dan niet, maar druk meteen weer op de knop Opmaak kopiëren/plakken en selecteer het volgende tekstgedeelte. Tips Als u meerdere tekstdelen van dezelfde opmaak wilt voorzien kunt u ook op de knop Opmaak kopiëren/plakken dubbelklikken, dan komt de knop/cursor na de eerste keer plakken niet terug in de normaalstand. Om de...

Een afbeelding vergroten zonder kwaliteitsverlies

Symptoom Ik wil een grafische afbeelding vergroten, maar dan gaat de kwaliteit fors achteruit. Remedie Wanneer u een afbeelding in bijvoorbeeld Word of PowerPoint invoegt en groter sleept, kan het zijn dat de afbeelding erg ‘blokkerig’ wordt. De afbeelding is dan een zogenaamde bitmap en beschikt niet over voldoende beeldpunten om in de door u gewenste afmetingen een scherp beeld op te leveren. Bepaalde soorten afbeeldingen, zoals logo’s of technische tekeningen, kunt u beter maken of aangeleverd krijgen als vector-afbeelding. Deze zijn oneindig schaalbaar zonder kwaliteitsverlies. Gebruik ‘bitmapped’ beelden, zoals foto’s, met een goede kwaliteit. U kunt ze dan in een goed grafisch programma de juiste maat geven. In Photoshop gebruikt u het menu Afbeelding, Afbeeldingsgrootte en bepaalt u zorgvuldig de gewenste afbeeldingsgrootte, resolutie en berekeningsmethode. Verdieping De meeste afbeeldingen die u in Microsoft Office applicaties zult gebruiken zijn zogenaamde bitmapped afbeeldingen. Hiermee wordt bedoeld dat het grafische bestand bestaat uit een groot aantal beeldpunten ofwel pixels. Het aantal pixels horizontaal en verticaal bepaalt de grootte van de afbeelding. De afdrukresolutie bepaalt de grootte van de uiteindelijke afdruk op papier. Stel dat u een clipart-afbeelding binnenhaalt in Microsoft Word. Door aan één van de hoekpunten te slepen kunt u de afbeelding groter maken, desgewenst tot de hele pagina wordt bedekt. De clipart-afbeelding is echter bedoeld om als kleine illustratie te worden gebruikt. De beeldgrootte is bijvoorbeeld 120 x 100 pixels. Wanneer u de afbeelding groter maakt in Word komen er geen pixels bij. U vergroot alleen de aanwezige beeldpunten, met een grof en lelijk resultaat tot gevolg. Een beter systeem voor het tekenen van objecten gebruikt vectoren. Een vector-afbeelding...

Welke lettertypen worden door Office 2013 geïnstalleerd?

Symptoom U wilt weten welke lettertypen geïnstalleerd worden door Microsoft Office 2013, bijvoorbeeld om overbodige fonts te kunnen verwijderen. Remedie De volgende lettertypen worden geïnstalleerd door Office Professional Plus 2013. Andere versies van 2013 installeren mogelijk minder lettertypen. Lettertypenaam Bestandsnaam Calibri Light CalibriL.ttf Calibri Light Italic CalibriLI.ttf Aldhabi Aldhabi.ttf Andalus andlso.ttf Aparajita Aparaj.ttf Aparajita Bold Aparajb.ttf Aparajita Bold Italic Aparajbi.ttf Aparajita Italic Aparaji.ttf Arabic Typesetting Arabtype.ttf Arial Unicode MS (TrueType) Arialuni.ttf Arial Black ariblk.ttf Comic Sans MS comic.ttf Comic Sans MS Bold comicbd.ttf Comic Sans MS Bold Italic comicz.ttf Comic Sans MS Italic comici.ttf Gabriola Gabriola.ttf Gadugi gadugi.ttf Gadugi Bold gadugib.ttf Georgia georgia.ttf Georgia Bold georgiab.ttf Georgia Bold Italic georgiaz.ttf Georgia Italic georgiai.ttf Impact impact.ttf Kokila kokila.ttf Kokila Bold kokilab.ttf Kokila Bold Italic kokilabi.ttf Kokila Italic kokilai.ttf Leelawadee leelawad.ttf Leelawadee Bold leelawdb.ttf Microsoft JhengHei MSJH.ttc Microsoft JhengHei Bold MSJHBD.ttc Microsoft Tai Le Bold taiLeb.ttf Microsoft Uighur msuighur.TTF Microsoft Uighur Bold MSUighub.ttf Microsoft YaHei msyh.ttc Microsoft YaHei Bold msyhbd.ttc Myanmar Text mmrtext.ttf Nirmala UI nirmala.ttf Nirmala UI Bold nirmalab.ttf Palatino Linotype Bold palab.ttf Palatino Linotype Bold Italic palabi.ttf Palatino Linotype Italic palai.ttf Sakkal Majalla majalla.ttf Sakkal Majalla Bold majallab.ttf Segoe UI Semilight segoeuisl.ttf Shonar Bangla Shonar.ttf Shonar Bangla Bold Shonarb.ttf Simplified Arabic simpo.ttf Simplified Arabic Bold simpbdo.ttf Traditional Arabic trado.ttf Traditional Arabic Bold tradbdo.ttf Trebuchet MS trebuc.ttf Trebuchet MS Bold trebucbd.ttf Trebuchet MS Bold Italic trebucbi.ttf Trebuchet MS Italic trebucit.ttf Urdu Typesetting UrdType.ttf Utsaah utsaah.ttf Utsaah Bold utsaahb.ttf Utsaah Bold Italic utsaahbi.ttf Utsaah Italic utsaahi.ttf Vani Vani.ttf Vani Bold Vanib.ttf Verdana verdana.ttf Verdana Bold verdanab.ttf Verdana Bold Italic verdanaz.ttf Verdana Italic verdanai.ttf Vijaya vijaya.ttf Vijaya Bold...

Bestandslocaties opgeven in Office 2007 en hoger

Symptoom U wilt de locatie van uw documenten, sjablonen of andere bestanden aangeven in Microsoft Office programma’s. Remedie Zo stelt u de standaardmap voor het openen en opslaan van documenten in Word in: Klik in Word 2007 op de Office-knop en kies Opties voor Word. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties. Klik op de groep Opslaan. Klik bij Standaardbestandslocatie op de knop Bladeren en selecteer uw map. Klik op OK. Het uit Word 2000-2003 bekende dialoogvenster voor het ineens instellen van de standaard documentenmap, de gebruikerssjablonen, de werkgroepsjablonen, de map voor het opstarten van Word en dergelijke is in de nieuwere versies van Word nogal verstopt. Zo vindt u dit venster: Klik in Word 2007 op de Office-knop en kies Opties voor Word. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties. Klik op de groep Geavanceerd. Klik in de sectie Algemeen op de knop Bestandslocaties. Voer de gewenste paden in en klik op OK. Verdieping Het is in Excel of PowerPoint niet mogelijk het pad naar de gebruikerssjablonen of werkgroepsjablonen aan te passen. U kunt dit alleen via Word doen, waarna de gewijzigde instellingen ook gelden voor de andere Office onderdelen. Een nieuw begrip in Office zijn de vertrouwde locaties. Sjablonen in deze locaties worden zonder problemen geopend, zelfs wanneer zij macro’s bevatten. Zo stelt u een vertrouwde locatie in: Klik op de Office-knop en kies Opties voor Word. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties. Klik in de groep Invoegtoepassingen. Klik op de groep Vertrouwenscentrum. Klik op de knop Instellingen voor het Vertrouwenscentrum. Voeg een nieuwe locatie toe, of verwijder of wijzig deze. Klik op...

Welke lettertypen worden door Office 2007/2010 geïnstalleerd?

Symptoom U wilt weten welke lettertypen geïnstalleerd worden door Microsoft Office 2013, bijvoorbeeld om overbodige fonts te kunnen verwijderen. Remedie De volgende lettertypen worden geïnstalleerd door Office 2007, de meesten ook door Office 2010: Lettertypenaam Bestandsnaam Agency FB Agencyr.ttf Agency FB Bold Agencyb.ttf Algerian Alger.ttf Arial Narrow Arialn.ttf Arial Narrow Bold Arialnb.ttf Arial Narrow Bold Italic Arialnbi.ttf Arial Narrow Italic Arialni.ttf Arial Rounded MT Bold Arlrdbd.ttf Arial Unicode MS Arialuni.ttf Baskerville Old Face Baskvill.ttf Bauhaus 93 Bauhs93.ttf Bell MT Bell.ttf Bell MT Bold Bellb.ttf Bell MT Italic Belli.ttf Berlin Sans FB Brlnsr.ttf Berlin Sans FB Bold Brlnsb.ttf Berlin Sans FB Demi Bold Brlnsdb.ttf Bernard MT Condensed Bernhc.ttf Blackadder ITC Itcblkad.ttf Bodoni MT Bod_r.ttf Bodoni MT Black Bod_blar.ttf Bodoni MT Black Italic Bod_blai.ttf Bodoni MT Bold Bod_b.ttf Bodoni MT Bold Italic Bod_bi.ttf Bodoni MT Condensed Bod_cr.ttf Bodoni MT Condensed Bold Bod_cb.ttf Bodoni MT Condensed Bold Italic Bod_cbi.ttf Bodoni MT Condensed Italic Bod_ci.ttf Bodoni MT Italic Bod_i.ttf Bodoni MT Poster Compressed Bod_pstc.ttf Book Antiqua Bkant.ttf Book Antiqua Bold Antquab.ttf Book Antiqua Bold Italic Antquabi.ttf Book Antiqua Italic Antquai.ttf Bookman Old Style Bookos.ttf Bookman Old Style Bold Bookosb.ttf Bookman Old Style Bold Italic Bookosbi.ttf Bookman Old Style Italic Bookosi.ttf Bookshelf Symbol 7 Bssym7.ttf Bradley Hand ITC Bradhitc.ttf Britannic Bold (True Type) Britanic.ttf Broadway Broadw.ttf Brush Script MT Italic Brushsci.ttf Calibri Calibri.ttf Calibri Bold Calibrib.ttf Calibri Bold Italic Calibriz.ttf Calibri Italic Calibrii.ttf Californian FB Califr.ttf Californian FB Bold Califb.ttf Californian FB Italic Califi.ttf Calisto MT Calist.ttf Calisto MT Bold Calistb.ttf Calisto MT Bold Italic Calistbi.ttf Calisto MT Italic Calisti.ttf Cambria & Cambria Math Cambria.ttc Cambria Bold Cambriab.ttf Cambria Bold Italic Cambriaz.ttf Cambria Italic...

Problemen met afdrukken in Office oplossen

Symptomen De gebruiker heeft problemen met het afdrukken van documenten in Microsoft Office. Welke stappen kunnen gevolgd worden om afdrukproblemen op te lossen? Remedie Volg bij het oplossen van afdrukproblemen een beproefde supportstrategie. Vraag wat er precies mis gaat, laat de gebruiker vanaf een ander werkstation afdrukken, laat de gebruiker vanuit een andere applicatie afdrukken of naar een andere printer. Zo vindt u hopelijk snel waar het aan ligt: aan het werkstation, Windows, Office, de printer of iets anders. Verdieping Hoewel uw manier van troubleshooting kan verschillen van de onze, geven wij hier eerst een aantal algemene tips voor het controleren van afdrukproblemen, onderverdeeld in categorieën: Er wordt niets afgedrukt: Controleer of de printer aan staat en er papier / inkt / toner genoeg is. Controleer of de printer foutmeldingen vertoont, of dat er een klep openstaat. Laat eventueel een testpagina afdrukken via het menu/display van de printer. Controleer of het afdrukken in Windows onderbroken is: Kies Start en vervolgens Printers en faxapparaten in Windows XP of Start, Configuratiescherm, Apparaten en printers weergeven in Vista of Windows 7. Klik met de rechtermuisknop op uw printer. Probeer opties als Doorgaan met afdrukken, Printer on line gebruiken of Afdruktaken weergeven. Controleer wel een vinkje staat bij de printer die de gebruiker wil gebruiken. Zo niet, dan is dit niet de standaardprinter en kan de opdracht ergens anders heen gegaan zijn. Controleer of er is afgedrukt naar een XPS- of PDF printerdriver. In dat geval zal niets worden afgedrukt, maar wordt een elektronisch document aangemaakt. Controleer in de eigenschappen van de printer of de poort goed geconfigureerd is. Laat de gebruiker uitloggen...

Het bouwstenensjabloon in Word 2007

Symptomen De beheerder wil weten waar bouwstenen worden opgeslagen. De gebruiker wil meer weten over het gebruik van bouwstenen in Word 2007 De foutmelding “Het Microsoft Office Open XML-bestand Bouwstenen.dotx kan niet worden geopend omdat er problemen zijn met de inhoud” verschijnt. Remedie Word 2007 gebruikt een speciaal sjabloon voor het bewaren van alle bouwstenen. U vindt de locatie als volgt: Kies Start. Typ in het zoekvak: %appdata%\Microsoft\Document Building Blocks en druk op [Enter]. Ga indien nodig naar de submap met de juiste taal, voor Nederland is dat 1043. Hier vindt u het bestand Building Blocks.dotx (het heet ook zo in de Nederlandse versie van Office 2007). Opmerking: met de variabele %appdata% vult u het pad naar de gebruikersmap in. In ‘gewone’ notatie is het pad is over het algemeen: C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1043. Verdieping In Word 2007 kunt u op verschillende plaatsen gebruik maken van bouwstenen. U vindt ze onder meer onder de tab Invoegen bij de opties Voorblad, Koptekst, Voettekst, Paginanummer en Tekstvak. Maar ook de standaard Inhoudsopgaven (in de tab Verwijzingen) komen uit het bouwstenenbestand. Een direct toegang tot alle bouwstenen krijgt u als volgt: Ga naar de tab Invoegen. Klik in de groep Tekst op Snelonderdelen en kies Bouwstenenbeheer. Het venster Bouwstenenbeheer verschijnt. De bouwstenen zijn gesorteerd op categorie. 3. Selecteer een bouwsteen en klik op Eigenschappen bewerken. Informatie over de bouwsteen verschijnt, onder meer de plaats waar deze is opgeslagen. Wanneer een gebruiker interessante bouwstenen gemaakt heeft en deze wil distribueren, dan kan dat door het bestand te kopiëren en bij de andere gebruikers te overschrijven. Meestal hoeft u alleen Building Blocks.dotx te kopiëren en...