Hoe kan ik de sneltoets voor een macro instellen of wijzigen

Symptomen Gebruiker wil een sneltoets gebruiken om een macro te starten. Gebruiker wil een bestaande sneltoets voor een macro wijzigen. Remedie Het is mogelijk een sneltoets te koppelen aan een macro. In oudere versies van Office gaat dat als volgt: Kies Extra, Macro, Nieuwe macro opnemen. Een venster Macro opnemen verschijnt. Klik op de knop Toetsenbord en druk op de gewenste sneltoets. Klik op Toewijzen en op Sluiten. De macro-opname begint. Om een bestaande sneltoets die aan een macro gekoppeld is te wijzigen gaat u in oudere Office versies als volgt te werk Kies Extra, Aanpassen. Klik op de knop Toetsenbord onderaan dit dialoogvenster. Het venster Toetsenbord aanpassen verschijnt. Schuif in de lijst Categorieën naar beneden en selecteer Macro’s. Selecteer de macro waarvan u de sneltoets wilt wijzigen. Selecteer de sneltoets en klik op Verwijderen. Klik in het vak Druk op gewenste sneltoets en druk op de nieuwe toetscombinatie. Klik dan op Toewijzen en Sluiten. Sluit ook het eerste venster. Andere versies In Office 2007 en 2010 koppelt u een sneltoets als volgt aan een macro: Zorg dat het tabblad Ontwikkelaars in het lint zichtbaar is en activeer dit. Klik in de groep Programmacode op de knop Macro opnemen. Een venster zoals in de eerste afbeelding verschijnt. Klik op de knop Toetsenbord en druk op de gewenste sneltoets. Klik op Toewijzen en op Sluiten. De macro-opname begint. In Office 2007 wijzigt u een bestaande sneltoets die aan een macro gekoppeld is als volgt: Kies Office-knop, Opties voor <Programmanaam>. Klik op Aanpassen. Klik onder de lijst op de knop Aanpassen. Ga in het venster Toetsenbord aanpassen bij Categorieën naar Macro’s...

Macro's toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang

Symptomen De gebruiker wil een bestaande macro toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang van Office 2007, 2010 of 2013 Een VBA ontwikkelaar zoekt de beste methode om macro’s beschikbaar te stellen. Remedie Zo voegt u een bestaande macro toe aan de werkbalk Snelle toegang:  Rechtsklik op de werkbalk Snelle toegang en kies Werkbalk Snelle toegang aanpassen. Kies boven de linker lijst eerst Macro’s uit de vervolgkeuzelijst. Voeg de gewenste macro toe aan de nieuwe groep met de knop Toevoegen. Herhaal indien nodig. Klik op OK om het venster te sluiten en de aangepaste werkbalk te tonen. Verdieping Het is niet mogelijk een eigen knopafbeelding te maken. Wel kunt u een standaard afbeelding gebruiken en de naam aanpassen: In het venster is onder de rechter lijst een knop Wijzigen verschenen. Klik op Wijzigen. Kies één van de standaard knopafbeeldingen. Pas de macronaam aan in het tekstvak, en klik op OK. Klik op OK om het venster te sluiten en de aangepaste werkbalk te tonen. Tips Als u in een eerdere versie van Word een eigen werkbalk gemaakt had, wordt deze toegevoegd als het tabblad Invoegtoepassingen. De opties hierin zijn ook aan de werkbalk Snelle toegang toe te voegen. Zie ook Het lint aanpassen Afbeeldingen op knoppen in het lint Excel: Macro aan een werkbalkknop...

Tekst op de achterkant van een envelop afdrukken

Symptomen U wilt tekst afdrukken op de achterkant van enveloppen in Word. Remedie Onderstaande stappen gelden voor Word 2000-2003. Open een nieuw document. Stel het papierformaat in op de formaat van uw enveloppen, bijvoorbeeld: Bekijk hoe uw printer de enveloppen zal afdrukken: staand of liggend. Stel de afdrukstand van het papier dienovereenkomstig in Word in. Maak een tabel: kies Tabel, Invoegen, Tabel. Of klik op de gelijknamige knop. Voeg een tabel in van 1 kolom en 2 rijen (als u zowel de voorkant als de achterkant van de envelop wilt bedrukken, of een tabel van 1 kolom en 1 rij als u alleen de achterkant wilt bedrukken. Meet de hoogte van de flap van de envelop op. Stel de hoogte van de rijen in op de hoogte van de envelop: Selecteer de eerste rij. Kies Tabel, Tabeleigenschappen. Klik op de tab van het tabblad Rij. Stel het lijstvak rechts van Hoogte opgeven in op de gewenste hoogte, en kies in het lijstvak helemaal rechts voor Exact. Herhaal dit indien van toepassing ook voor de tweede rij. Verdeel het tabelvak dat op de achterkant van de envelop zal worden afgedrukt, in twee rijen: Selecteer de cel. Klik met de rechtermuisknop in de cel en kies in het popup-menu voor Cellen splitsen. Geef in het dialoogvenster aan dat u de cel wilt splitsen in twee rijen en één kolom. Stel de rij waarop de bedrukking van de flap zal komen in op de juiste hoogte: Meet de hoogte van de flap op. Selecteer de bovenste rij van de achterkant van de envelop. Kies Tabel, Tabeleigenschappen. Klik op de tab van het...

Verwijderde tekst wordt meegekopieerd

Symptomen Een gebruiker kopieert een tekst en plakt deze in een ander programma, bijvoorbeeld in Kladblok. Echter, woorden waarvan zeker is dat ze uit de tekst zijn verwijderd, worden toch meegekopieerd. Een macro verzamelt teksten uit diverse documenten en plaatst deze in een database. De teksten blijken, ondanks grondig redigeren en corrigeren, toch spel-, taal- en tikfouten te bevatten. Remedie Open het document (uitgaande van Word 2000-2003). Kies Beeld, Werkbalken. Klik op Redigeren. Klik op het omlaagwijzende driehoekje rechts van de knop Weergeven. Kies in het lijstvak voor Uiteindelijk. In Office 2007 klikt u in het lint op de tab Controleren, en kiest u in het hieronder afgebeelde lijstvak voor Uiteindelijk. In Office 2010 doet u hetzelfde, maar hier heet de optie Definitief. De wijzigingen verdwijnen nu van het scherm (maar blijven in het document behouden): Kopieer de gewenste tekst door deze te selecteren en vervolgens op [Ctrl]+[C] te drukken. Ga naar het programma en de plek waar u de tekst wilt plakken. Druk op [Ctrl]+[V]. Het resultaat is nu wel naar wens:...

Documenten standaard in een ouder formaat opslaan

Symptoom De gebruiker wil vanuit de programma’s in Office 2007 of 2010 de bestanden toch opslaan in een oudere indeling vanwege de uitwisselbaarheid met anderen. Remedie Stel in dat u standaard uw bestanden wilt opslaan in het ‘oude’ formaat. U doet dat als volgt: Ga via de Officeknop (2007) of tab Bestand (2010) naar de Opties van het programma. Kies in categorie Opslaan als standaard bestandsindeling het 97-2003 formaat. In Excel heet dit bijvoorbeeld Excel 97-2003-werkmap (*.xls). Deze indeling is onveranderd gebleven in alle Officebundels van versie 97 tot en met 2003. Deze instelling is mogelijk in Word, Excel en PowerPoint, voor Access gaat u naar de categorie Populair (2007) of Algemeen (2010) waar u de standaard (lege) bestandsindeling kunt instellen op versie 2000, 2002-2003 of 2007. Tips Als het maar om een enkele gebruiker in uw organisatie gaat die nog van een oudere Officeversie gebruik maakt, is het wellicht handiger dat die gebruiker in zijn oudere versie de conversietools van Microsoft installeert om ook het nieuwe formaat te kunnen lezen en bewerken. De indeling van Access 97 staat niet in het lijstje van oudere bestandsformaten (omdat Microsoft de bundel Office 97 niet meer ondersteunt). Heeft u toepassingen in die indeling, converteer die dan via een recentere versie naar een formaat dat wel uitwisselbaar is met uw instellingsmogelijkheden. Zie ook Bestandsformaten...

Bijzondere tekens snel intypen in MS Office, bv. Word

Symptoom  De gebruiker wil overal bijzondere tekens snel en handig kunnen intypen. Remedie Gebruik de dode toetsen van uw toetsenbord. Gebruik de standaard sneltoetsen voor de symbolen in uw programma. Laat bijzondere tekens, symbolen of afbeeldingen invoegen via een autotekstfragment (bouwsteen of ander snel onderdeel in het programma). Definieer zelf sneltoetsen voor veelgebruikte bijzondere tekens. Verdieping Een groot aantal bijzondere letters met diakritische tekens (é, è, ë, et cetera) kunt u met behulp van de zogenaamde ‘dode’ toetsen van uw toetsenbord typen. Meer bijzondere tekens en ook allerlei symbolen kunt u invoegen via de optie Symbool (via menu of tab Invoegen). In het venster van de symbolen vindt u ook een getalwaarde voor elk symbool, die u met uw toetsenbord of met speciale invoegcodes kunt ingeven. Om bijzondere symbolen die u vaak gebruikt, maar die bijvoorbeeld een lastige procedure voor het invoegen kennen, toch snel in te typen, kunt u – tenminste in de meeste Office-programma’s – ook de optie AutoCorrectie (of AutoTekst) gebruiken. Voor een aantal tekens is dit in AutoCorrectie alvast geregeld, typ bijvoorbeeld maar eens (e), ™ of (c) en u krijgt direct €, ™ of ©. Zo zou u ook (5) kunnen laten vervangen door een vijf in een rondje of (www) door een wereldbolletje:. De werkwijze: Voeg het gewenste symbool in uw document in (via Symbool uit een tekenset, bijvoorbeeld Wingdings of Webdings). Kopieer het symbool (bijvoorbeeld met [Ctrl]+[c]). Ga naar het venster AutoCorrectie (menu Extra, Autocorrectie-opties). Typ onder Vervang: de tekst die vervangen moet worden door het symbool – bijvoorbeeld ‘gsm’ om een symbool van een mobieltje in te voegen – en plak...