AutoCorrectie neemt de opmaak niet mee

Symptomen De gebruiker wil bij het invoegen van een AutoCorrectie-tekst ook opmaak van de tekst meenemen. Remedie Maak de tekst die als vervanging voor de AutoCorrectie-optie moet worden ingevoegd in de normale tekst zoals gewenst op. Selecteer de vervangende tekst. Ga via menu Extra, AutoCorrectie (Word 2000-2003) naar het venster waar u het item in kunt stellen. In het tekstvak onder Door: staat de geselecteerde tekst. Als de opmaak al direct is weergegeven en het keuzerondje bij Tekst met opmaak is al actief, kunt u de te vervangen tekst invullen in het vak onder Vervangen. Is het rondje niet ingeschakeld, doe dat dan alsnog. Bij vreemde tekens zoals pictogrammen uit de tekenset Wingdings of iets dergelijks, zal niet altijd onder Door: zichtbaar zijn wat de vervanging uiteindelijk zal worden. Klik op Toevoegen en klik OK. Probeer de nieuwe AutoCorrectie-optie nog even in het document uit door de te vervangen tekst in te typen gevolgd door een spatie, leesteken of [Enter]. Verdieping Het probleem wordt eigenlijk veroorzaakt doordat in het venster AutoCorrectie geen opmaak kan worden ingesteld. Daarom moet u die opmaak eerst instellen en vervolgens de uiteindelijk te plaatsen tekst selecteren, alvorens naar het venster AutoCorrectie te gaan. Stel dat u niet steeds subscript wilt instellen voor de 2 in de tekstnotatie CO2 voor kooldioxine, maar dat na typen van CO2 door AutoCorrectie wilt laten vervangen. Volgens de procedure hierboven komt na de selectie van de tekst in de gewenste notatie in het document in venster AutoCorrectie in vak Door: meteen de juiste notatie te staan. Andere versies De AutoCorrectie-opties vindt u in Word 2007 via de Office-knop of in Word...

Mijn visitekaartjes worden niet netjes afgedrukt

Symptomen Voor uw bedrijf, stichting of vereniging wilt u (semi-)professionele visitekaartjes maken, tweezijdig bedrukt. Het wil echter maar niet lukken de voor- en de achterkant van deze visitekaartjes goed aan beide zijden van het papier te krijgen. De visitekaartjes staan netjes ‘in register’ (zoals dit in de drukkerswereld heet), maar het merendeel gaat verloren als u ze op maat probeert te snijden. Remedie Om de voor- en achterkant van het papier netjes tegenover elkaar te krijgen, gaat u als volgt te werk: Open een nieuw document. Stel de marges van het document zo in dat het papier maximaal gebruikt wordt: maak alle marges zo klein mogelijk. Zorg er in ieder geval voor dat de linker- en de rechtermarge exact gelijk zijn. Maak uw visitekaartjes met behulp van een gecentreerde tabel: Kies Invoegen, Tabel of het commando uit uw versie van Word. Voeg een tabel in van twee kolommen en vijf of zes rijen. Stel de kolombreedtes in: Selecteer de eerste kolom door met de muis net boven de eerste cel van deze kolom te klikken. Word selecteert dan de eerste kolom. Klik met de rechtermuisknop in de selectie en kies Tabeleigenschappen. Klik op de tab van het tabblad Kolom. Stel de kolombreedte in: Klik op de knop Volgende kolom. Herhaal het instellen van de kolombreedte tot dat alle kolommen de gewenste breedte hebben. Stel op deze manier ook de rijhoogte van alle rijen in: nu gebruikt u de tab Rijen. Maak een proefafdruk en houd deze tegen het licht (of, indien beschikbaar, leg de proefdruk op een lichtbak). Stel vast of de voor- en achterkant netjes tegenover elkaar staan....

Snel terug naar vorige positie in de tekst

Symptomen De gebruiker wil snel terugkeren naar een eerdere positie in een document waar hij aan het bewerken was. De gebruiker wil in een document verder gaan op het punt waar hij de vorige keer dat het document was geopend, was gebleven. Remedie Gebruik de sneltoets(combinatie) [Shift]+[F5] om naar de vorige positie van het tekstinvoegpunt terug te keren. Binnen het actieve document onthoudt Word de laatste drie bewerklocaties. Druk direct na het openen van een eerder bewerkt bestand op de genoemde toetscombinatie om terug te keren naar de plaats van laatste bewerking. Verdieping Wat er in feite gebeurt is dat Word iedere keer dat u uw tekstinvoegpunt verplaatst met de muis, een van de drie standaardbladwijzers voor de GoBack-functie invult met de verlaten positie. Zo kunt u in het huidige document naar drie eerdere bewerklocaties ‘terugspringen’. Dat is bijvoorbeeld handig als u verderop in een lang document een stukje tekst knipt en u wilt terug naar de positie waar u bezig was om het daar te plakken. Maar ook als u in een lang document (met vele pagina’s) werkt en van woord naar woord, van alinea naar alinea, heen en weer springt met [Ctrl] plus de pijltoetsen, en u drukt per ongeluk op [Ctrl]+[End] zodat u opeens aan het eind van uw ellenlange document komt te staan. Kleine kans dat u nog precies weet waar u was gebleven toen dat gebeurde. De laatste positie wordt ook bewaard in de standaardbladwijzer \PrevSel1 en die wordt mee opgeslagen in het document. Dus als u het document later weer opent, kunt u met [Shift]+[F5] direct naar de plaats waar u voor het...

Functies om voorbeeldgegevens te maken

Symptomen De gebruiker wil bepaalde zaken, opties of functies in de Office-programma’s testen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een huisstijl of andere opmaakkwesties, maar liever niet in bestaande bestanden met werkelijke gegevens. Remedie Behalve dat u natuurlijk altijd een kopie van een bestand kunt maken waarmee u kunt experimenteren (of een back-up van het origineel), is het vaak ook handig om met voorbeeldgegevens te werken. Zo kunt u ook situaties creëren die nog niet in bestaande bestanden voorkomen, zoals lange rapportages of specifieke presentaties. Voorbeeldgegevens in de verschillende programma’s (en versies) kunt u maken met behulp van speciale functies of openen in bepaalde modellen, zie het overzicht hieronder. Verdieping De programma’s Word, Excel, PowerPoint en Access hebben allemaal bepaalde mogelijkheden om voorbeeldgegevens te kunnen gebruiken voor testdoeleinden. De onderstaande mogelijkheden zijn overigens niet in alle versies beschikbaar, probeer de genoemde opties dan ook uit in de versie die u gebruikt. Word Typ de functie =RAND(x,y) en druk op [Enter]. De x is het aantal alinea’s, y het aantal zinnen per alinea. De tekst in versie 2007 lijkt ontsnapt te zijn uit een helpbestand, in eerdere versies verscheen een standaardzin die alle tekens van het gebruikte lettertype bevat. Typ de functie =Lorem(x) of =Lorem(x,y) en druk op [Enter]. Vergelijkbaar als hierboven: het levert een x-aantal alinea’s (eventueel met een y-aantal zinnen per alinea) op uit de pseudo-Latijnse tekst die begint met ‘Lorem ipsum dolor…’, een (onzin)tekst gebaseerd op een fragment van Cicero uit 45 voor Christus die in de drukkerswereld veel gebruikt wordt om te bekijken hoe een bladspiegel of bepaalde lettertypen er uitzien. Excel De =Rand() functie in Excel...

Mijn afdruk ziet er plotseling niet meer uit!

Symptomen Een fraai opgemaakt Word-document ziet er op het scherm professioneel uit, maar bij het maken van een afdruk wacht u een bittere teleurstelling De aanblik op het scherm Maar onleesbaar op papier Documenten die voorheen zonder problemen correct afgedrukt konden worden, blijken nu allerlei extra regels te bevatten, waardoor de tekst anders over de pagina wordt verdeeld. Sinds enige tijd wordt een document op enkele pagina’s meer afgedrukt dan voorheen het geval was. Remedie 1: Bent u sinds de laatste correcte afdruk overgestapt naar een nieuwe versie van Word? Gebruikt u sinds de laatste correcte afdruk een nieuwe printer? Lees dan Remedie 2 en de Verdieping. Gebruikt u geen andere Word-versie en geen andere printer, stel dan vast welk onderdeel van het document de problemen veroorzaakt. In het voorbeeld van het eerste symptoom is het watermerk de boosdoener. Het watermerk is aan het document toegevoegd en vervolgens lichter gemaakt met de optie Wassen. Op het scherm geeft dit een fraai effect en is de tekst goed te lezen. Op papier is de afbeelding echter niet lichter: het was-effect is verloren gegaan en de tekst is gedeeltelijk onleesbaar geworden. Zoek naar een oplossing. In dit geval zijn er zeker twee: • Open de afbeelding die als watermerk wordt gebruikt in een tekenprogramma. Speel met de belichting en de andere instellingen van het programma om het was-effect te bewerkstelligen. Sla de gewijzigde afbeelding onder een andere naam op. Vervang het watermerk in het document door de gewijzigde afbeelding. • Selecteer dat deel van de tekst die onleesbaar wordt afgedrukt. Verander de kleur van het lettertype van deze tekst: kies bijvoorbeeld...

Word als e-maileditor in Outlook

Symptomen Gebruikers zijn gewend aan Word en hebben er een flinke ervaring in opgebouwd. Maar bij het bewerken van teksten met hun favoriete Outlook-programma lijkt het alsof ze twee linkerhanden hebben. Remedie Gebruik in Outlook tot en met versie 2003 onderstaande stappen om Word als e-maileditor in te stellen: Start Outlook. Kies Extra. Kies Opties. Klik op de tab van het tabblad E-mailindeling. Zet een vinkje bij de optie Microsoft Office Word 20xx gebruiken voor het bewerken van e-mailberichten. Verdieping Natuurlijk bent u tevreden met Outlook. De functionaliteit die het programma biedt is uitstekend. Maar de editor: het onderdeel van Outlook dat u in staat stelt teksten te bewerken. Schakelen tussen de HTML-editor en de editor die alleen tekst aankan? Dat is toch niet meer van deze tijd! Gebruik daarom Word als uw e-mail-editor. In Outlook 2007 en 2010 is de mogelijkheid om Word als e-maileditor te gebruiken verdwenen. Dat komt omdat Word hier standaard de e-maileditor is! Microsoft was het blijkbaar met ons eens. U hoeft overigens Word niet te installeren. Als u alleen Outlook 2007 of 2010 heeft, en geen MS Office, worden toch onderdelen van Word geïnstalleerd voor het maken en bewerken van...