Bestanden op SkyDrive worden niet geopend in de Office applicatie

Symptomen De gebruiker kan een bestand op SkyDrive wel bewerken in de Word of Excel App, maar niet in Word of Excel op de pc Browser compatibiliteitsproblemen bij het gebruik van SkyDrive. Remedie De Office Web Apps werken goed in de nieuwste browsers van Microsoft, Mozilla, Google en zelfs Apple. Enkele dingen werken minder goed. Schakel bij problemen eerst over op de laatste versie van Internet Explorer om te zien of deze het probleem oplost. Zo ja, dan is het hoogstwaarschijnlijk een compatibiliteitsprobleem tussen Microsoft SkyDrive en uw browser. Verdieping In de meeste gevallen werkt het opslaan van documenten op Microsoft Live SkyDrive en het vervolgens bewerken van deze documenten in de Office Web App goed. Het kan echter zijn dat u bij het bewerken van het document in de lokale Office toepassing tegen een probleem aan loopt. Volg onderstaande stappen: Log in op Windows Live, Hotmail of Office.com en ga naar SkyDrive. Klik naast een op SkyDrive opgeslagen document op het informatiepictogram. Kies de optie Openen in Word, of Openen in Excel of Openen in PowerPoint. Als het document wordt geopend in de lokale Office toepassing is er geen probleem. Maar het kan zijn dat onderstaande melding verschijnt: In dit geval gebruikt u mogelijk een browser die niet volledig compatibel is met Microsoft SkyDrive of de Web Apps. Hoewel Microsoft beweert dat de Office Web Apps werken in alle moderne browsers, blijkt met name het bewerken in de lokale toepassing problemen op te leveren. De afbeelding toont het probleem dat optreedt bij het gebruik van Google Chrome. Wanneer hetzelfde document onder dezelfde gebruikersnaam wordt geopend vanuit Internet Explorer...

Kan een programma het toetsenbord bedienen?

Symptomen Een programma verricht een aantal handelingen, en het is de bedoeling dat na afloop van de verwerking de Backstage van Office 2010 wordt getoond. VBA kent echter geen opdrachten om dit te bewerkstelligen. In een geautomatiseerd het proces verschijnt een dialoogvenster. Een gebruikers wil dat er automatisch op een knop gedrukt wordt, maar dit is niet de standaardknop. De eigenschap DisplayAlerts kan dus niet worden gebruik. Wat is het alternatief? Remedie 1 Gebruik de methode SendKeys. Neem in uw programma het volgende statement op: Voert u dit programma vanuit een werkblad in een Excel-werkmap uit, dan wordt het getal in de actieve cel “getypt”. De toevoeging {Enter} zorgt ervoor dat de invoer wordt afgesloten met een Enter. Onder het kopje Verdieping1 vindt u de codes voor de andere bijzondere toetsen. Verdieping 1 Gebruikt u de methode SendKeys, dan kunt u de te typen cijfers en letters tussen dubbele aanhalingstekens zetten: ”TEST”. Bijzondere toetsen, zoals Enter, moeten ook binnen die dubbele aanhalingstekens komen, maar u moet er bovendien accolades omheen plaatsen: ”TEST{Enter}”. De codes voor de andere bijzondere toetsen zijn: Ook voor de schakeltoetsen moet u bijzondere codes gebruiken: Tip 1 Het gebruik van de methode SendKeys is mooi, maar risicovol. Als er tijdens het “typen” van de toetsen iets onverwachts gebeurt, kan het helemaal mis gaan. Stel, u laat een programma inloggen op een website. Het programma gebruikt SendKeys om het wachtwoord in te vullen. Op dat moment komt er een e-mail binnen. Rechtsonder in het scherm wordt een venstertje actief dat u op deze mail attendeert. SendKeys stuurt de toetsaanslagen nu niet naar de website, maar naar...

Hoe kan ik een presentatie beveiligen?

Symptomen De gebruiker wil niet dat anderen een PowerPoint presentatie openen. De gebruiker wil niet dat anderen een PowerPoint presentatie wijzigen. Remedie Vanaf PowerPoint 2002 (Office XP) is het mogelijk om wachtwoordbeveiliging op presentatiebestanden in te stellen: Kies Bestand, Opslaan als. Kies Extra, Algemene opties. Voer een Wachtwoord voor openen in en klik op OK. Door de wachtwoordbeveiliging bij openen kan de presentatie nu niet meer geopend worden zonder dat de gebruiker het wachtwoord invoert. Verdieping Een wachtwoordbeveiliging op Office documenten zorgt ervoor dat de inhoud van het document niet door onbevoegden kan worden bekeken. Uiteraard kunt u zelf het document ook niet meer openen als u het wachtwoord vergeet. Er zijn manieren om ervoor te zorgen dat anderen de informatie in uw presentatie wel kunnen zien, maar niet of bijzonder lastig kunnen aanpassen en opnieuw verspreiden. Hieronder vallen onder meer: Het opslaan van de presentatie als afbeeldingenbestand, waarbij elke dia een afbeelding wordt. De objecten op de dia zijn dan niet meer aanpasbaar. Kies in PowerPoint 2010 Bestand, Opslaan en verzenden, Bestandstype wijzigen, PowerPoint-afbeeldingspresentatie, Opslaan als. Een video maken van de presentatie als. Kies in PowerPoint 2010 Bestand, Opslaan en verzenden, Een video maken. Een PDF-bestand maken van de presentatie. Kies in PowerPoint 2010 Bestand, Opslaan en verzenden, PDF- of XPS-document maken. Een PDF-bestand is nog verder te beveiligen door er een wachtwoord voor openen of bewerken op te zetten. Helaas kan dit niet vanuit PowerPoint. Wel kunt u een PDF editor zoals Adobe Acrobat of Nitro PDF gebruiken om de PDF te beveiligen. Andere versies In versies van PowerPoint voor XP, bijvoorbeeld versie 2000, is een wachtwoordbeveiliging...

Video invoegen in Word, PowerPoint of Excel document

Symptomen De gebruiker wil video toevoegen aan een Word of Excel bestand. De gebruiker wil een videobestand opnemen in een PowerPoint presentatie. Video mailen lukt niet, wat nu? Remedie Om een videoclip toe te voegen aan een Word of Excel 2007 of 2010 bestand gaat u als volgt te werk. De video verschijnt als pictogram in het document en kan worden afgespeeld door hierop te dubbelklikken. Ga naar het tabblad Invoegen en kies in de groep Tekst de knop Object. Selecteer het tabblad Bestand gebruiken. Klik op de knop Bladeren. Selecteer het videobestand en kies Openen. Vink de optie Als pictogram weergeven aan en klik op OK. Om een videoclip in een Word document te bekijken: Open het document. Dubbelklik op het pictogram met de bestandsnaam eronder. Als de vraag verschijnt “Wilt u dit bestand openen” klikt u op Openen. De videoclip wordt met de standaard videosoftware afgespeeld, dat zal vrijwel altijd Windows Media Player zijn. Verdieping Sommige gebruikers willen een video in een document opnemen om de beveiligingsinstellingen van hun internet provider of werkgever te omzeilen. Het mailen van een videobestand lukt dan niet, omdat de bijlage als onveilig wordt beschouwd en geblokkeerd wordt. De hierboven genoemde stappen zijn een noodoplossing, omdat u een Office document ‘misbruikt’ voor het vervoeren van een videobestand. Het kan voor de ontvanger minder duidelijk zijn hoe het videobestand gestart moet worden. Ook het opslaan ervan kan problematisch zijn. Er is geen optie voor het opslaan van het videobestand op schijf. Gebruik de volgende truc om toch te proberen het videobestand uit het document te halen: Rechtsklik op het pictogram en kies Kopiëren....