Een deel van het beeldscherm opslaan

Symptoom Met [PrtScn] krijg ik afdruk van een heel scherm en ik heb maar een stukje nodig. Remedie Via Invoegen, Illustraties, Schermafbeelding (in Office 2016 Schermopname) voegt u wat u ziet op uw scherm toe als afbeelding in het programma waarin u de functie gebruikt. U vindt de optie terug in Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Verdieping Sinds Office 2010 beschikken de meest gebruikte applicaties over een functie om eigen schermafbeeldingen te maken. Een schermafdruk kan bijvoorbeeld handig zijn om een ander te laten zien hoe een programma werkt of waar een bepaalde optie zit, of wanneer u met uw leverancier of helpdesk over een storing overlegt en u wilt laten zien welke (fout)melding verscheen, en dergelijke. Dus heeft u iets in beeld dat u als afbeelding in een tekst of op een dia wilt bewaren, of met een mail wilt versturen, dan maakt u er een schermafdruk van. Dat kon natuurlijk al met de knop [PrintScreen] of [PrtScn] op uw toetsenbord: die plaatst een afbeelding van het hele bureaublad – of in combinatie met de [Alt]-toets van alleen het actieve venster – op het klembord van Windows. Daarna kunt u die schermafdruk plakken waar u wilt, in een document, een presentatie of een mail. En eventueel ook in een programma om de afbeelding verder te bewerken of bij te snijden. Er zijn ook speciale programma’s voor dit doel, zoals GrabIt, SnagIt, MWSnap, ScreenHunter en nog vele anderen. Microsoft heeft in Office 2010 en hoger nu zo’n soort tool ingebouwd. Twee mogelijke werkwijzen: Klik op de knop Schermafbeelding (in Office 2016 Schermopname) en kies in het submenu welke van de beschikbare vensters of...

Een afbeelding vergroten zonder kwaliteitsverlies

Symptoom Ik wil een grafische afbeelding vergroten, maar dan gaat de kwaliteit fors achteruit. Remedie Wanneer u een afbeelding in bijvoorbeeld Word of PowerPoint invoegt en groter sleept, kan het zijn dat de afbeelding erg ‘blokkerig’ wordt. De afbeelding is dan een zogenaamde bitmap en beschikt niet over voldoende beeldpunten om in de door u gewenste afmetingen een scherp beeld op te leveren. Bepaalde soorten afbeeldingen, zoals logo’s of technische tekeningen, kunt u beter maken of aangeleverd krijgen als vector-afbeelding. Deze zijn oneindig schaalbaar zonder kwaliteitsverlies. Gebruik ‘bitmapped’ beelden, zoals foto’s, met een goede kwaliteit. U kunt ze dan in een goed grafisch programma de juiste maat geven. In Photoshop gebruikt u het menu Afbeelding, Afbeeldingsgrootte en bepaalt u zorgvuldig de gewenste afbeeldingsgrootte, resolutie en berekeningsmethode. Verdieping De meeste afbeeldingen die u in Microsoft Office applicaties zult gebruiken zijn zogenaamde bitmapped afbeeldingen. Hiermee wordt bedoeld dat het grafische bestand bestaat uit een groot aantal beeldpunten ofwel pixels. Het aantal pixels horizontaal en verticaal bepaalt de grootte van de afbeelding. De afdrukresolutie bepaalt de grootte van de uiteindelijke afdruk op papier. Stel dat u een clipart-afbeelding binnenhaalt in Microsoft Word. Door aan één van de hoekpunten te slepen kunt u de afbeelding groter maken, desgewenst tot de hele pagina wordt bedekt. De clipart-afbeelding is echter bedoeld om als kleine illustratie te worden gebruikt. De beeldgrootte is bijvoorbeeld 120 x 100 pixels. Wanneer u de afbeelding groter maakt in Word komen er geen pixels bij. U vergroot alleen de aanwezige beeldpunten, met een grof en lelijk resultaat tot gevolg. Een beter systeem voor het tekenen van objecten gebruikt vectoren. Een vector-afbeelding...

Hoe kan ik een presentatie redigeren / becommentariëren?

Symptoom De gebruiker wil commentaar leveren op de PowerPoint presentatie van een ander, of commentaar in een presentatie verwerken. Remedie PowerPoint heeft geen functie voor het bijhouden van wijzigingen, zoals Word. Maak in plaats daarvan gebruik van de functies voor opmerkingen in PowerPoint 2002 en hoger. Kies Invoegen, Opmerking om een nieuwe opmerking toe te voegen aan de dia. Verdieping Een geplaatste opmerking krijgt een pictogram. Hoewel de opmerking niet aan tekst te koppelen is, kunt u de positie van het pictogram wel wijzigen door het te verslepen met de muis. Door op het pictogram te klikken maakt u de tekst van de opmerking zichtbaar. Door op het pictogram te dubbelklikken kunt u de opmerking bewerken. Door te rechtsklikken op het pictogram maakt u opties zichtbaar voor het bewerken van de opmerking, het kopiëren van de tekst naar het klembord, en het verwijderen van de opmerking. Een werkbalk Redigeren is toegevoegd vanaf PowerPoint 2002. U maakt deze werkbalk indien nodig zichtbaar via de optie Beeld, Werkbalken. De balk heeft onder meer knoppen voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van een opmerking, maar ook voor het weergeven of verbergen van alle opmerkingen en voor het navigeren door alle opmerkingen op een dia. Andere versies In PowerPoint 2007en hoger  gebruikt u het tabblad Controleren in het lint. Met de knop Markeringen weergeven maakt u commentaarmarkeringen zichtbaar of onzichtbaar. Gebruik de knoppen Nieuwe opmerking en Opmerking bewerken om een opmerking toe te voegen of te bewerken. Via opties onder de knop Verwijderen kunt u de huidige opmerking verwijderen, alle opmerkingen (markeringen) op de huidige dia verwijderen of alle opmerkingen in de presentatie...

PowerPoint presentatie direct starten

Symptoom U vindt het onhandig of niet mooi dat een presentatie vanuit de interface van PowerPoint gestart moet worden. Hoe kan ik een presentatie met één muisklik starten, liefst vanaf het bureaublad? Remedie Kies in PowerPoint 2000-2003 Bestand, Opslaan als. Selecteer bij Opslaan als de optie Powerpoint-voorstelling (.pps). Vul een bestandsnaam en een pad in (bijvoorbeeld het bureaublad). Dubbelklik op het nu gemaakte bestand met de extensie .pps. De presentatie zal direct starten, zonder dat de interface van PowerPoint zichtbaar is. Verdieping Het .pps – of vanaf PowerPoint 2007 het .ppxs – bestandsformaat is een speciale versie van een normaal presentatiebestand. Wanneer het geopend wordt zal de presentatie direct worden uitgevoerd vanaf de eerste dia. De interface van PowerPoint wordt niet getoond. Zo is het mogelijk dat u een presentatie op elegante wijze start door op een pictogram op het bureaublad te dubbelklikken. Uw publiek hoeft dan niet toe te kijken hoe u PowerPoint opent, het presentatiebestand zoekt en opent en tot slot de presentatie start. Andere versies In PowerPoint 2007 gebruikt u een ingebouwde menuoptie: Klik op de Office-knop. Wijs naar Opslaan als. Kies PowerPoint-voorstelling en vul de bestandsnaam en het pad in. In PowerPoint 2010 gebruikt u deze stappen: Klik op Bestand. Klik op Opslaan als. Kies PowerPoint-voorstelling en vul de bestandsnaam en het pad in. Het huidige bestand wordt automatisch opgeslagen als een .ppsx bestand, dat een presentatie direct zal starten zonder dat de interface van PowerPoint zichtbaar is. Zie ook Presentatie tonen zonder PowerPoint. Presentatie op andere computers niet...

Standaard een lege PowerPoint presentatie in breedbeeld

Symptomen De gebruiker wil in PowerPoint zijn dia’s als breedbeeld presentatie maken. De gebruiker wil een lege presentatie in PowerPoint standaard met een breedbeeldinstelling beginnen. Remedie Kies in PowerPoint 2007 of 2010 tab Ontwerpen, groep Pagina-instelling, knop Pagina-instelling in het instellingsvenster voor de ‘afmeting’ die u wenst, zoals in bijgaande figuur voor Diavoorstellling (16:9). Om deze indeling als standaard in te stellen als u PowerPoint 2007 of hoger start, volg dan de werkwijze hieronder. Verdieping Hoewel heel veel gebruikers ondertussen van een breedbeeldscherm zijn voorzien, beginnen ook PowerPoint 2007 en 2010 nog standaard met een dia in een 4:3 verhouding voor de ‘traditionele’ beeldschermen. Er zijn zoals hierboven aangegeven wel breedbeeldinstellingen in het programma, maar dan moet u ze eerst kiezen na het starten van een nieuwe presentatie. Een alternatief is om een volledig voor breedbeeld aangepaste sjabloonpresentatie te openen (meegeleverd met PowerPoint). Maar ook van elke andere sjabloon of presentatie kunt u een breedbeeldvariant maken door op de tab Ontwerpen bij Pagina-instelling een verhouding 16:9 (als breedbeeld-tv) of 16:10 (meeste breedbeeldschermen) voor de dia in te stellen, zoals hierboven beschreven. Mocht u dit als standaard willen, ga dan als volgt te werk: Begin in een lege presentatie. Schakel over naar het diamodel (tab Beeld, Diamodel) en regel daar de gewenste pagina-instelling (nu op tab Diamodel dus). Sluit het Diamodel af. Sla het bestand (met deze en eventueel ook andere gewijzigde instellingen) op als Blank.potx in de map waar uw sjablonen staan. Als u bij Opslaan als kiest voor PowerPoint-sjabloon, komt u als het goed is vanzelf in de juist map (bijvoorbeeld C:\Gebruikers\<uwnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen). De naam Blank zorgt ervoor dat...

Functies om voorbeeldgegevens te maken

Symptomen De gebruiker wil bepaalde zaken, opties of functies in de Office-programma’s testen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een huisstijl of andere opmaakkwesties, maar liever niet in bestaande bestanden met werkelijke gegevens. Remedie Behalve dat u natuurlijk altijd een kopie van een bestand kunt maken waarmee u kunt experimenteren (of een back-up van het origineel), is het vaak ook handig om met voorbeeldgegevens te werken. Zo kunt u ook situaties creëren die nog niet in bestaande bestanden voorkomen, zoals lange rapportages of specifieke presentaties. Voorbeeldgegevens in de verschillende programma’s (en versies) kunt u maken met behulp van speciale functies of openen in bepaalde modellen, zie het overzicht hieronder. Verdieping De programma’s Word, Excel, PowerPoint en Access hebben allemaal bepaalde mogelijkheden om voorbeeldgegevens te kunnen gebruiken voor testdoeleinden. De onderstaande mogelijkheden zijn overigens niet in alle versies beschikbaar, probeer de genoemde opties dan ook uit in de versie die u gebruikt. Word Typ de functie =RAND(x,y) en druk op [Enter]. De x is het aantal alinea’s, y het aantal zinnen per alinea. De tekst in versie 2007 lijkt ontsnapt te zijn uit een helpbestand, in eerdere versies verscheen een standaardzin die alle tekens van het gebruikte lettertype bevat. Typ de functie =Lorem(x) of =Lorem(x,y) en druk op [Enter]. Vergelijkbaar als hierboven: het levert een x-aantal alinea’s (eventueel met een y-aantal zinnen per alinea) op uit de pseudo-Latijnse tekst die begint met ‘Lorem ipsum dolor…’, een (onzin)tekst gebaseerd op een fragment van Cicero uit 45 voor Christus die in de drukkerswereld veel gebruikt wordt om te bekijken hoe een bladspiegel of bepaalde lettertypen er uitzien. Excel De =Rand() functie in Excel...