Waar is Outlook Vandaag gebleven in Outlook 2010?

Symptomen U wilt ook in 2010 nog steeds de pagina Outlook Vandaag gebruiken. Ook wilt u met die pagina starten zoals in eerdere versies. Remedie Pas het lint aan: maak of bewerk een eigen tab en groep (tab Bestand, Opties, Lint aanpassen – zie item daarover), en voeg er de knop van Outlook Vandaag aan toe. Let op: u vindt de opties pas als u bovenin Alle opdrachten kiest. Kan niet aan de bestaande tabs worden toegevoegd. Handiger wellicht: voeg de knop toe aan de werkbalk Snelle toegang (tab Bestand, Opties, Werkbalk Snelle toegang of via het knopje rechts aan de balk, optie Meer opdrachten – zie item daarover). Linker vak is in het venster hetzelfde als bij Lint aanpassen. Zie ook Lint aanpassen (eigen tabs en groepen). Werkbalk Snelle toegang...

Outlook 2010: irritante lijntjes als ik een bericht typ

Symptomen Wanneer de gebruiker een bericht typt in Outlook 2010 verschijnen krinkellijntjes onder bepaalde woorden. Remedie De krinkellijntjes zijn het gevolg van de spellingcontrole die onbekende of verkeerd gespelde woorden vindt. Dit is normaal en zelfs gewenst gedrag voor Outlook 2010, het voorkomt immers dat e-mailberichten met spelfouten worden verzonden. Verdieping Het is mogelijk instellingen te doen aan de spellingcontrole en AutoCorrectie in Outlook 2010. Kies in Outlook 2010 Bestand, Opties. Ga naar E-mail en klik op de knop Spelling en AutoCorrectie. In het scherm dat volgt kunt u onder Bij het corrigeren van de spelling in Outlook aangeven of u de spelling gecontroleerd wilt hebben en of u grammaticafouten wilt laten controleren. Schakel de betreffende selectievakjes uit als u de functionaliteit niet wilt gebruiken Bevestig uw wijzigingen door tweemaal op OK te klikken. Tips U kunt onder Bestand, Opties, E-mail het selectievakje Altijd spelling controleren voor verzenden uitschakelen om berichten niet te laten controleren voor...

Hoe kan ik een agenda als webpagina opslaan in Outlook 2010?

Symptomen U wilt de agenda als webpagina opslaan en kunt de functie in Outlook 2010 niet meer vinden. Remedie Helaas. De functie om de agenda als webpagina te bewaren is verwijderd uit Outlook 2010. Dat is het gevolg van het feit dat alle webbrowser ondersteuning is verwijderd, dus ook het bekijken van webpagina’s vanuit Outlook of het zoeken op internet vanuit Outlook. Verdieping Als u een andere manier zoekt om toch informatie uit uw agenda in HTML formaat op te slaan, dan kunt u onderstaande stappen volgen. Kies Nieuwe e-mail. Plaats de tekstcursor in het berichtvak. Kies het tabblad Invoegen en klik op de knop Agenda invoegen. Selecteer het datumbereik en de andere informatie die u wilt invoegen en klik op OK. Kies Bestand, Opslaan als en gebruik in de lijst Opslaan als het bestandsformaat HTML. Geef het bestand een naam en klik op Opslaan. Sluit het e-mailbericht. U heeft nu een HTML bestand met uw agenda. Het bestand is eventueel verder te bewerken in een HTML editor of in Microsoft Word. Zie ook Outlook agenda op intranet/internet...

Word als e-maileditor in Outlook

Symptomen Gebruikers zijn gewend aan Word en hebben er een flinke ervaring in opgebouwd. Maar bij het bewerken van teksten met hun favoriete Outlook-programma lijkt het alsof ze twee linkerhanden hebben. Remedie Gebruik in Outlook tot en met versie 2003 onderstaande stappen om Word als e-maileditor in te stellen: Start Outlook. Kies Extra. Kies Opties. Klik op de tab van het tabblad E-mailindeling. Zet een vinkje bij de optie Microsoft Office Word 20xx gebruiken voor het bewerken van e-mailberichten. Verdieping Natuurlijk bent u tevreden met Outlook. De functionaliteit die het programma biedt is uitstekend. Maar de editor: het onderdeel van Outlook dat u in staat stelt teksten te bewerken. Schakelen tussen de HTML-editor en de editor die alleen tekst aankan? Dat is toch niet meer van deze tijd! Gebruik daarom Word als uw e-mail-editor. In Outlook 2007 en 2010 is de mogelijkheid om Word als e-maileditor te gebruiken verdwenen. Dat komt omdat Word hier standaard de e-maileditor is! Microsoft was het blijkbaar met ons eens. U hoeft overigens Word niet te installeren. Als u alleen Outlook 2007 of 2010 heeft, en geen MS Office, worden toch onderdelen van Word geïnstalleerd voor het maken en bewerken van...

Waar staat het .PST bestand van Outlook?

Symptomen De gebruiker wil weten waar het .pst bestand van Outlook staat, bijvoorbeeld om dit veilig te stellen of te importeren. Remedie U kunt natuurlijk zoeken naar alle bestanden met de formaat “*.pst”. Maar deze methode is langzaam en omslachtig. Bovendien worden .pst bestanden door het besturingssysteem waarschijnlijk als verborgen bestanden behandeld. Gebruikt u Windows XP, dan bevindt het .pst bestand zich waarschijnlijk in de map: C:\Documents and Settings\<Gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\. Gebruikt u Windows Vista of Windows 7, dan bevindt het .pst bestand zich waarschijnlijk in de map: C:\Gebruikers\<Gebruikersnaam>\AppData\Local\Microsoft\Outlook Verdieping De extensie .pst staat voor Personal Storage Table, dit bestandsformaat is speciaal bedoeld voor het opslaan van e-mailberichten, agenda-items, contactpersonen en taken uit Outlook. Hieronder worden nog twee methoden genoemd om het .pst bestand te vinden: Rechtsklik in Outlook op de map Persoonlijke mappen in de mappenlijst en kies Eigenschappen… Klik in dit venster op de knop Geavanceerd. Een venster verschijnt waarin een Bestandsnaam staat. Dit is het volledige pad en de naam van het bestand voor persoonlijke mappen. In Outlook 2010 is de volgende methode erg handig: Kies in Outlook 2010 Bestand, Accountinstellingen, Accountinstellingen. Activeer het tabblad Gegevensinstellingen. Selecteer het gewenste bestand, zoals Persoonlijke mappen, en klik op Locatie van map openen. De map waarin het bestand staat wordt geopend. Zie ook Back-up...

Ik kan Outlook niet meer in, verkeerd profiel

Symptomen De gebruiker kan Outlook niet meer opstarten. Het verkeerde Outlook-profiel wordt geopend bij het opstarten en dit is niet te wijzigen. Remedie Als de gebruiker Outlook niet meer in kan om het profiel aan te passen, dan kan het profiel worden gewijzigd via het Configuratiescherm (Engels: Control Panel). Daarvoor gebruikt u het hulpprogramma E-mail (Engels: Mail). Sluit Outlook indien nodig af. Kies Start, Configuratiescherm. Zoek in Windows Vista of hoger met behulp van het zoekvak  naar het programma e-mail. Start dit hulpprogramma. Kies E-mailaccounts. U kunt nu de accountinstellingen wijzigen, toevoegen, of een profiel verwijderen. Start Outlook opnieuw op. Tip Het Configuratiescherm heeft in Windows Vista en Windows 7 een indeling in categorieën. Het is hierin erg lastig het pictogram E-mail terug te vinden. Schakel eens over naar de Klassieke weergave (Vista) of Kleine pictogrammen (Windows 7). Nu is het pictogram E-mail wel te...