Een deel van het beeldscherm opslaan

Symptoom Met [PrtScn] krijg ik afdruk van een heel scherm en ik heb maar een stukje nodig. Remedie Via Invoegen, Illustraties, Schermafbeelding (in Office 2016 Schermopname) voegt u wat u ziet op uw scherm toe als afbeelding in het programma waarin u de functie gebruikt. U vindt de optie terug in Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Verdieping Sinds Office 2010 beschikken de meest gebruikte applicaties over een functie om eigen schermafbeeldingen te maken. Een schermafdruk kan bijvoorbeeld handig zijn om een ander te laten zien hoe een programma werkt of waar een bepaalde optie zit, of wanneer u met uw leverancier of helpdesk over een storing overlegt en u wilt laten zien welke (fout)melding verscheen, en dergelijke. Dus heeft u iets in beeld dat u als afbeelding in een tekst of op een dia wilt bewaren, of met een mail wilt versturen, dan maakt u er een schermafdruk van. Dat kon natuurlijk al met de knop [PrintScreen] of [PrtScn] op uw toetsenbord: die plaatst een afbeelding van het hele bureaublad – of in combinatie met de [Alt]-toets van alleen het actieve venster – op het klembord van Windows. Daarna kunt u die schermafdruk plakken waar u wilt, in een document, een presentatie of een mail. En eventueel ook in een programma om de afbeelding verder te bewerken of bij te snijden. Er zijn ook speciale programma’s voor dit doel, zoals GrabIt, SnagIt, MWSnap, ScreenHunter en nog vele anderen. Microsoft heeft in Office 2010 en hoger nu zo’n soort tool ingebouwd. Twee mogelijke werkwijzen: Klik op de knop Schermafbeelding (in Office 2016 Schermopname) en kies in het submenu welke van de beschikbare vensters of...

Wachtwoordbeveiliging van documenten

Symptomen U wilt een document openen en wordt om een wachtwoord gevraagd. U kent dit wachtwoord niet. U wilt een document openen en voert een wachtwoord in dat hij zelf heeft ingesteld. Desondanks kunt u het document niet openen. U opent een document waarbij een wachtwoord wordt gevraagd om het te mogen bewerken. U opent een document waarbij geen wachtwoord werd gevraagd, maar kan het vervolgens niet bewerken. Remedie Het bestand is met een wachtwoord beveiligd door een gebruiker. Als u niet die gebruiker bent en u weet het wachtwoord niet, kunt u het document niet openen. De maker van het document moet u dit wachtwoord verstrekken. Als u zelf het wachtwoord heeft bepaald maar het document toch niet kunt openen, kunnen er verschillende oorzaken zijn: Er is een typefout gemaakt. Behalve een letter vergeten of teveel of verkeerd getypt kan ook het gebruik van hoofdletters en kleine letters in het wachtwoord niet juist zijn. Als de [CAPS LOCK]-toets ingeschakeld is, herkent Word het wachtwoord – dat ook kleine letters bevat – niet. Het document is door een andere gebruiker geopend (die ook het wachtwoord weet), en vervolgens met een ander wachtwoord opgeslagen. Verdieping In Word 2000-2003 kan een wachtwoord als volgt worden ingesteld bij het opslaan van een document. Dit voorkomt het openen van het document of het bewerken ervan. Kies Bestand, Opslaan als. Gebruik in het dialoogvenster de knop Extra en kies Algemene opties. Voer in het venster dat verschijnt het Wachtwoord om te openen of het Wachtwoord om te bewerken in en klik op OK. Een wachtwoord kan ook alleen aan het bewerken van het document...

Een afbeelding vergroten zonder kwaliteitsverlies

Symptoom Ik wil een grafische afbeelding vergroten, maar dan gaat de kwaliteit fors achteruit. Remedie Wanneer u een afbeelding in bijvoorbeeld Word of PowerPoint invoegt en groter sleept, kan het zijn dat de afbeelding erg ‘blokkerig’ wordt. De afbeelding is dan een zogenaamde bitmap en beschikt niet over voldoende beeldpunten om in de door u gewenste afmetingen een scherp beeld op te leveren. Bepaalde soorten afbeeldingen, zoals logo’s of technische tekeningen, kunt u beter maken of aangeleverd krijgen als vector-afbeelding. Deze zijn oneindig schaalbaar zonder kwaliteitsverlies. Gebruik ‘bitmapped’ beelden, zoals foto’s, met een goede kwaliteit. U kunt ze dan in een goed grafisch programma de juiste maat geven. In Photoshop gebruikt u het menu Afbeelding, Afbeeldingsgrootte en bepaalt u zorgvuldig de gewenste afbeeldingsgrootte, resolutie en berekeningsmethode. Verdieping De meeste afbeeldingen die u in Microsoft Office applicaties zult gebruiken zijn zogenaamde bitmapped afbeeldingen. Hiermee wordt bedoeld dat het grafische bestand bestaat uit een groot aantal beeldpunten ofwel pixels. Het aantal pixels horizontaal en verticaal bepaalt de grootte van de afbeelding. De afdrukresolutie bepaalt de grootte van de uiteindelijke afdruk op papier. Stel dat u een clipart-afbeelding binnenhaalt in Microsoft Word. Door aan één van de hoekpunten te slepen kunt u de afbeelding groter maken, desgewenst tot de hele pagina wordt bedekt. De clipart-afbeelding is echter bedoeld om als kleine illustratie te worden gebruikt. De beeldgrootte is bijvoorbeeld 120 x 100 pixels. Wanneer u de afbeelding groter maakt in Word komen er geen pixels bij. U vergroot alleen de aanwezige beeldpunten, met een grof en lelijk resultaat tot gevolg. Een beter systeem voor het tekenen van objecten gebruikt vectoren. Een vector-afbeelding...

Welke lettertypen worden door Office 2013 geïnstalleerd?

Symptoom U wilt weten welke lettertypen geïnstalleerd worden door Microsoft Office 2013, bijvoorbeeld om overbodige fonts te kunnen verwijderen. Remedie De volgende lettertypen worden geïnstalleerd door Office Professional Plus 2013. Andere versies van 2013 installeren mogelijk minder lettertypen. Lettertypenaam Bestandsnaam Calibri Light CalibriL.ttf Calibri Light Italic CalibriLI.ttf Aldhabi Aldhabi.ttf Andalus andlso.ttf Aparajita Aparaj.ttf Aparajita Bold Aparajb.ttf Aparajita Bold Italic Aparajbi.ttf Aparajita Italic Aparaji.ttf Arabic Typesetting Arabtype.ttf Arial Unicode MS (TrueType) Arialuni.ttf Arial Black ariblk.ttf Comic Sans MS comic.ttf Comic Sans MS Bold comicbd.ttf Comic Sans MS Bold Italic comicz.ttf Comic Sans MS Italic comici.ttf Gabriola Gabriola.ttf Gadugi gadugi.ttf Gadugi Bold gadugib.ttf Georgia georgia.ttf Georgia Bold georgiab.ttf Georgia Bold Italic georgiaz.ttf Georgia Italic georgiai.ttf Impact impact.ttf Kokila kokila.ttf Kokila Bold kokilab.ttf Kokila Bold Italic kokilabi.ttf Kokila Italic kokilai.ttf Leelawadee leelawad.ttf Leelawadee Bold leelawdb.ttf Microsoft JhengHei MSJH.ttc Microsoft JhengHei Bold MSJHBD.ttc Microsoft Tai Le Bold taiLeb.ttf Microsoft Uighur msuighur.TTF Microsoft Uighur Bold MSUighub.ttf Microsoft YaHei msyh.ttc Microsoft YaHei Bold msyhbd.ttc Myanmar Text mmrtext.ttf Nirmala UI nirmala.ttf Nirmala UI Bold nirmalab.ttf Palatino Linotype Bold palab.ttf Palatino Linotype Bold Italic palabi.ttf Palatino Linotype Italic palai.ttf Sakkal Majalla majalla.ttf Sakkal Majalla Bold majallab.ttf Segoe UI Semilight segoeuisl.ttf Shonar Bangla Shonar.ttf Shonar Bangla Bold Shonarb.ttf Simplified Arabic simpo.ttf Simplified Arabic Bold simpbdo.ttf Traditional Arabic trado.ttf Traditional Arabic Bold tradbdo.ttf Trebuchet MS trebuc.ttf Trebuchet MS Bold trebucbd.ttf Trebuchet MS Bold Italic trebucbi.ttf Trebuchet MS Italic trebucit.ttf Urdu Typesetting UrdType.ttf Utsaah utsaah.ttf Utsaah Bold utsaahb.ttf Utsaah Bold Italic utsaahbi.ttf Utsaah Italic utsaahi.ttf Vani Vani.ttf Vani Bold Vanib.ttf Verdana verdana.ttf Verdana Bold verdanab.ttf Verdana Bold Italic verdanaz.ttf Verdana Italic verdanai.ttf Vijaya vijaya.ttf Vijaya Bold...

Bestandslocaties opgeven in Office 2007 en hoger

Symptoom U wilt de locatie van uw documenten, sjablonen of andere bestanden aangeven in Microsoft Office programma’s. Remedie Zo stelt u de standaardmap voor het openen en opslaan van documenten in Word in: Klik in Word 2007 op de Office-knop en kies Opties voor Word. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties. Klik op de groep Opslaan. Klik bij Standaardbestandslocatie op de knop Bladeren en selecteer uw map. Klik op OK. Het uit Word 2000-2003 bekende dialoogvenster voor het ineens instellen van de standaard documentenmap, de gebruikerssjablonen, de werkgroepsjablonen, de map voor het opstarten van Word en dergelijke is in de nieuwere versies van Word nogal verstopt. Zo vindt u dit venster: Klik in Word 2007 op de Office-knop en kies Opties voor Word. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties. Klik op de groep Geavanceerd. Klik in de sectie Algemeen op de knop Bestandslocaties. Voer de gewenste paden in en klik op OK. Verdieping Het is in Excel of PowerPoint niet mogelijk het pad naar de gebruikerssjablonen of werkgroepsjablonen aan te passen. U kunt dit alleen via Word doen, waarna de gewijzigde instellingen ook gelden voor de andere Office onderdelen. Een nieuw begrip in Office zijn de vertrouwde locaties. Sjablonen in deze locaties worden zonder problemen geopend, zelfs wanneer zij macro’s bevatten. Zo stelt u een vertrouwde locatie in: Klik op de Office-knop en kies Opties voor Word. Kies in Word 2010 en hoger Bestand, Opties. Klik in de groep Invoegtoepassingen. Klik op de groep Vertrouwenscentrum. Klik op de knop Instellingen voor het Vertrouwenscentrum. Voeg een nieuwe locatie toe, of verwijder of wijzig deze. Klik op...

Welke lettertypen worden door Office 2007/2010 geïnstalleerd?

Symptoom U wilt weten welke lettertypen geïnstalleerd worden door Microsoft Office 2013, bijvoorbeeld om overbodige fonts te kunnen verwijderen. Remedie De volgende lettertypen worden geïnstalleerd door Office 2007, de meesten ook door Office 2010: Lettertypenaam Bestandsnaam Agency FB Agencyr.ttf Agency FB Bold Agencyb.ttf Algerian Alger.ttf Arial Narrow Arialn.ttf Arial Narrow Bold Arialnb.ttf Arial Narrow Bold Italic Arialnbi.ttf Arial Narrow Italic Arialni.ttf Arial Rounded MT Bold Arlrdbd.ttf Arial Unicode MS Arialuni.ttf Baskerville Old Face Baskvill.ttf Bauhaus 93 Bauhs93.ttf Bell MT Bell.ttf Bell MT Bold Bellb.ttf Bell MT Italic Belli.ttf Berlin Sans FB Brlnsr.ttf Berlin Sans FB Bold Brlnsb.ttf Berlin Sans FB Demi Bold Brlnsdb.ttf Bernard MT Condensed Bernhc.ttf Blackadder ITC Itcblkad.ttf Bodoni MT Bod_r.ttf Bodoni MT Black Bod_blar.ttf Bodoni MT Black Italic Bod_blai.ttf Bodoni MT Bold Bod_b.ttf Bodoni MT Bold Italic Bod_bi.ttf Bodoni MT Condensed Bod_cr.ttf Bodoni MT Condensed Bold Bod_cb.ttf Bodoni MT Condensed Bold Italic Bod_cbi.ttf Bodoni MT Condensed Italic Bod_ci.ttf Bodoni MT Italic Bod_i.ttf Bodoni MT Poster Compressed Bod_pstc.ttf Book Antiqua Bkant.ttf Book Antiqua Bold Antquab.ttf Book Antiqua Bold Italic Antquabi.ttf Book Antiqua Italic Antquai.ttf Bookman Old Style Bookos.ttf Bookman Old Style Bold Bookosb.ttf Bookman Old Style Bold Italic Bookosbi.ttf Bookman Old Style Italic Bookosi.ttf Bookshelf Symbol 7 Bssym7.ttf Bradley Hand ITC Bradhitc.ttf Britannic Bold (True Type) Britanic.ttf Broadway Broadw.ttf Brush Script MT Italic Brushsci.ttf Calibri Calibri.ttf Calibri Bold Calibrib.ttf Calibri Bold Italic Calibriz.ttf Calibri Italic Calibrii.ttf Californian FB Califr.ttf Californian FB Bold Califb.ttf Californian FB Italic Califi.ttf Calisto MT Calist.ttf Calisto MT Bold Calistb.ttf Calisto MT Bold Italic Calistbi.ttf Calisto MT Italic Calisti.ttf Cambria & Cambria Math Cambria.ttc Cambria Bold Cambriab.ttf Cambria Bold Italic Cambriaz.ttf Cambria Italic...