Celinhoud verbergen

Symptomen Gebruikers zijn op zoek naar een manier om de inhoud van een cel te verbergen. Remedie Zo verbergt u een cel: Selecteer de cel waarvan u de inhoud wilt verbergen. Rechtsklik met de muis op de cel en kies Celeigenschappen. Klik op de tab van het tabblad Getal. Kies links in het lijstvak voor Aangepast. Typ in het tekstvak Type drie puntkomma´s (;;;). Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. De inhoud van de cel is nu verborgen. Verdieping De op deze manier verborgen inhoud van cellen is wel zichtbaar in de formulebalk. U kunt de inhoud van een cel op een aantal manieren verbergen. De methode die veel Excel-gebruikers toepassen, is de kleur van het lettertype instellen op de achtergrondkleur van de cel. Deze methode werkt vrij goed, maar heeft een aantal nadelen. Selecteert u de cel, bijvoorbeeld als onderdeel van een bereik, dan wordt de inhoud toch een beetje zichtbaar. Afhankelijk van het merk en het type printer, gebeurt dit ook wanneer een afdruk van het werkblad wordt gemaakt. Tips Wat is de betekenis van de drie puntkomma’s? De puntkomma’s zijn scheidingstekens. Ze bakenen de getalnotatie voor de vier mogelijke celinhouden af: <positieve waarde>;<negatieve waarde>;<nulwaarde>;<tekst> Stel, u wilt het volgende: positieve getallen weergeven met één cijfer achter de komma, en als het getal groter is dan 1000, duizendtalscheidingstekens invoegen; negatieve getallen weer geven met drie cijfers achter de komma, voorafgegaan door een minteken en met rode cijfers; nulwaarden weergeven als n.v.t. (u wilt een tekst laten zien, maar de inhoud van de cel blijft weldegelijk numeriek!); tekst weergeven in een blauwe letter.Om deze wensen in...

Bladeren in Excel kost erg veel tijd

Symptomen U hebt uw vraagtekens bij de uitkomst van een formule en analyseert de situatie. Omdat u elke celverwijzing in de formule in zijn context wilt zien, springt u er met [F5] (GaNaar) heen. Maar na verloop van tijd gaat u zich eraan ergeren dat u na het bekijken van de cel heel wat muisklikken moet spenderen om weer bij de te analyseren formule terug te komen. Remedie Ga op de gebruikelijke manier te werk om een deel van een formule in zijn context te bekijken: Selecteer de formule die u wilt analyseren. Dubbelklik op deze cel om de formule in de cel te kunnen bewerken, of druk op [F2] om de formule in de formulebalk te bewerken. Selecteer een celverwijzing in de formule (of een verwijzing naar een bereiknaam of intersectie). Druk op [Ctrl]+[C] om het geselecteerde deel van de formule te kopiëren. Druk op [Esc]. Druk op [F5], op [Ctrl]+[V] en daarna meteen op [Enter]. Verricht uw analyse. Ga na afloop van de analyse vliegensvlug terug: Druk nogmaals op [F5] en daarna op [Enter]. Verdieping Wilt u een celverwijzing in een formule in zijn context bekijken, selecteer dan het betreffende deel van de formule. Druk op [Ctrl]+[C] om dit deel te kopiëren. Druk vervolgens op [Esc] op de bewerk-modus te verlaten. Druk op [F5] (Ga naar) en op [Ctrl]-[V] (Plakken). Druk tot slot op Enter. Excel verplaatst de celwijzer naar de gewenste cel. Zolang u de functietoets [F5] niet nogmaals gebruikt, kunt u met [F5]+[Enter] heel snel terugspringen naar de cel met oorspronkelijke formule. Zie ook Functietoets F5. Formules...

Een gescand werkblad omzetten naar Excel

Symptomen Informatie bevindt zich in een PDF bestand, maar er moet een Excel werkblad van gemaakt worden. Remedie Overtypen is natuurlijk altijd de meest onhandige en tijdrovende oplossing. Probeer een programma voor het omzetten van PDF bestanden naar andere informatie. Een goed voorbeeld is Able2Extract Professional van Investintech.com. Op de website van de fabrikant kunt u een gratis demonstratieversie vinden. Een volledige licentie kostte op het moment van schrijven $ 129,95. Een versie die 30 dagen geldig is kost $ 34,95. Verdieping Met Able2Extract Professional zijn verbluffend goede resultaten te behalen. Natuurlijk worden formules niet automatisch gemaakt. Maar grote hoeveelheden gegevens in tabelvorm zijn wel probleemloos over te halen naar Excel, zodat u ze daarin verder kunt bewerken. Open Able2Extract Professional. Klik op de knop Open en open het PDF bestand dat u wilt omzetten. Selecteer het gebied dat u wilt omzetten of kies All. Klik op de knop voor het programma dat u wilt gebruiken. Opties zijn onder meer Excel, Word, PowerPoint, Publisher, OpenOffice en HTML. Kies voor automatische conversie of Custom, waarbij u zelf kolommen en rijen kunt opgeven. Het resultaat wordt automatisch in Excel geopend. Tekst en getallen worden als zodanig herkend. Als de opmaak niet naar wens is, dan kunt u die uiteraard aanpassen. Tips Om een Excel bestand als PDF formaat te bewaren (de andere kant op dus) kiest u in Excel 2010 Bestand, Opslaan en verzenden, PDF- of XPS-bestand maken. Om een Excel bestand als PDF formaat te bewaren heeft u in Excel 2007 mogelijk een invoegtoepassing van Microsoft nodig. Kies de Office-knop, Opslaan als, PDF of XPS. Om een Excel bestand als...

Hoe maak ik een eenvoudige enquête in Excel?

Symptomen Op het internet zijn diverse voorbeelden van op Excel-gebaseerde enquêtes. Het is echter erg lastig (onmogelijk?) deze enquêtes aan te passen. Telkens wanneer een keuzerondje wordt verplaatst, werkt een gedeelte van de enquête niet meer. Gebruikers zijn bekend met de Werkbalk besturingselementen en maken zelf hun enquêteformuler. Het groeperen van de keuzerondjes zorgt echter voor problemen. Remedie Bouw het enquêteformulier zonder gebruik te maken van keuzerondjes: Open een nieuwe werkmap. Verwijder alle bladen behalve Blad1: selecteer de te verwijderen bladen een voor een en kies Bewerken, Verwijderen, Blad verwijderen. Neem de basisenquête over uit onderstaande figuur: Toelichting: de ‘keuzerondjes’ maakt u door in de betreffende cellen de functie =TEKEN(153) te plaatsen en de cellen vervolgens op te maken met de opdracht Opmaak, Celeigenschappen, klikken op het tabblad Lettertype en in het lijstvak Lettertype Wingdings2 kiezen. Typ in cel i3 de formule = ALS(B3=TEKEN(158);1;ALS(C3=TEKEN(158);2 ;ALS(D3=TEKEN(158);3;ALS(E3=TEKEN(158);4 ;ALS(F3=TEKEN(158);5;0))))) Kopieer deze formule naar de overige cellen in kolom i. Pas de vragen in kolom A naar behoefte aan. Pas de opmaak van het enquêteformulier aan. Druk op [Alt]+[F11] om de Visual Basic Editor te activeren: u gaat twee mini-programmaatjes maken. Dubbelklik in de Projectverkenner (het smalle venster aan de linkerkant van het scherm) op Blad1 (Blad1): Neem de volgende programmaopdrachten over in het grote witte venster aan de rechterkant: Dubbelklik in de Projectverkenner op ThisWorkbook: Neem de volgende programmaopdrachten over in het venster aan de rechterkant: Kies Bestand, Sluiten en terugkeren naar Microsoft Excel. Kies Bestand, Opslaan als en sla de enquête op onder een zelfgekozen naam. Verdieping U kunt de enquête testen door in cel A1 een andere tekst te typen,...

Excel-macro’s kunnen niet correct afronden

Symptomen Het afronden met behulp van een Excel-functie verloopt probleemloos: Een gebruiker schrijft een VBA-programma om hetzelfde resultaat te bereiken: Maar het effect is zeer teleurstellend: Remedie Vervang de hierboven afgebeelde programmacode door de onderstaande, correcte versie: Verdieping De functie CInt zet de waarde van de parameter om naar een integer (geheel getal). Deze functie kunt u gebruiken als u zeker weet dat de te converteren waarde niet groter is dan 32.000. Grotere waarden converteert u met CLng: deze functie zet de waarde van de parameter om naar een variabele van het type...

Nul is groter dan 1.000: fout in Excel 2003

Symptomen De resultaten van formules lijken onjuist. Gebruikers snappen niet waarom Excel een in hun ogen foutieve uitkomst laat zien. Bij het evalueren van een formule trekt Excel 2003 de verkeerde conclusie: Het bovenstaande dialoogvenster laat de situatie zien waarin is vastgesteld dat de inhoud van cel B2 gelijk is aan 1000, en het verschil van de cellen B4 en B5 gelijk is aan nul. Wie schetst uw verbazing als u op de knop Evalueren klikt: Op de vraag “is 1.000 groter dan 0” antwoordt Excel ONWAAR. Office 2007 geeft wel het juiste antwoord (WAAR), maar laat vervolgens toch Nog niet zien, de tekst die zou moeten verschijnen als de bewering niet waar is. Remedie Stel de herberekeningsmethode in op Automatisch: Kies Extra, Opties. Klik op de tab van het tabblad Berekenen. Activeer het keuzerondje Automatisch. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. In Excel 2007 en recentere versies stelt u de herberekeningsmethode in door in het lint op het tabblad Formules, groep Berekening te klikken op Berekeningsopties en vervolgens te kiezen voor Automatisch. Verdieping Dit is een tekortkoming van Excel 2003 (bug). Het ware juister geweest als de formule-evaluatie eerst WAAR had gemeld, en vervolgens had meegedeeld dat ten gevolge van de ingestelde berekeningsmethode (Handmatig) er verder wordt gerekend met de waarde ONWAAR. Excel 2007 evalueert de formule correcter, maar ook in deze versie wordt u niet geattendeerd op de herberekeningsmethode: Excel beoordeelt de voorwaarde als WAAR en stapt dan naar het deel van de formule die bij ONWAAR hoort. De herberekeningsinstelling van de eerste werkmap die u opent, bepaalt de manier waarop Excel rekent. De instellingen...