Access 2010 database kan niet worden geopend in 2007

Symptomen Bij het openen van een database in Access 2007 treeft een foutmelding op, de database kan niet worden geopend. Remedie Een database die in Access 2010 is gemaakt en nieuwe functionaliteit bevat die in Access 2007 niet voorhanden was, is niet compatibel met Access 2007. Een oplossing is het openen van de database in Access 2010 en het verwijderen van de functies die niet in Access 2007 voorkomen. Verdieping In Access 2010 zijn functies opgenomen die niet worden ondersteund door Access 2007. In sommige gevallen opent Access 2007 Service Pack 1 deze databases niet, maar Access 2007 Service Pack wel. In dat geval worden de functies genegeerd of is het in elk geval mogelijk de database te bekijken. Het gebruik van het laatste service pack is dus altijd aan te bevelen. Mocht dit niet werken, en wilt u een Access 2010 absoluut willen bewerken in Access 2007, dan zit er waarschijnlijk niets anders op dan het verwijderen van die functies die voor problemen zorgen. Hieronder vindt u er een aantal: Ingestelde sorteervolgorde voor Bosnisch, Chinees, Japans, Kroatisch, Roemeens en Servisch. Access 2010 gegevensversleuteling. Databases met webobjecten en databases die zijn gepubliceerd naar Access Services / SharePoint. Gegevensmacro’s. Berekende kolommen. Formulieren met Access 2010 navigatie-elementen of een web browser control. Tips Maak een kopie van de database en verwijder hieruit de nieuwe functies. Maak dan een nieuwe, lege database aan en importeer de objecten uit deze kopie (tabellen, formulieren etc.). Sla de nieuwe database met de geïmporteerde objecten op en open hem in Access 2007. Een database die specifieke Access 2007 of hoger functies bevat kan ook niet worden...

Access-gegevensbladen in huisstijl, hoe doe ik dat?

Symptomen Uw briefpapier, uw advertenties, uw visitekaartjes, alles is uitgevoerd in uw huisstijl. De gegevensbladen in Access zien er echter ongeveer uit als de cellen van een Excel-werkblad: ze voldoen op geen enkele manier aan de eisen die uw huisstijl stelt. Bij grote instellingen als de Rabobank, de ABN Amro, de ING-bank en talloze andere bedrijven ziet u steeds vaker dat ook de programma’s die u als klant op het beeldscherm te zien krijgt, zijn uitgevoerd in huisstijl. Waarom die van uw bedrijf nog niet? Remedie Kies Extra, Opties. Klik op de tab van het tabblad Gegevensblad: Stel in het groepsvak Standaardlettertype het gewenste lettertype, het gewenste tekengewicht (de dikte van de letters) en de corpsgrootte (het aantal punten) in. Geef met behulp van de selectievakjes bovendien aan of u wilt onderstrepen en/of letters wilt cursiveren. Stel in het groepsvak Standaardkleuren de kleur van de letters in (achter de misleidende aanduiding Lettertype), kies de gewenste achtergrondkleur en de kleur die de rasterlijnen moeten krijgen. Geef rechtsboven in het groepsvak Standaardweergave van rasterlijnen door middel van selectievakjes aan of u de cellen in het gegevensblad horizontaal en/of verticaal met rasterlijnen wilt afbakenen. Geef met behulp van de keuzerondjes aan of u cellen verhoogd, verlaagd of op de normale manier (Geen: vlak) wilt laten weergeven. Stel desgewenst ook de standaardkolombreedte in. Klik op OK om de nieuwe instellingen vast te leggen. De nieuwe instellingen gelden voor alle gegevensbladen van alle tabellen die u vanaf dit moment opent. Om een reeds geopend gegevensblad op de nieuwe manier af te beelden moet u het gegevensblad sluiten en opnieuw openen. Andere versies In Access 2010...

Kan een programma het toetsenbord bedienen?

Symptomen Een programma verricht een aantal handelingen, en het is de bedoeling dat na afloop van de verwerking de Backstage van Office 2010 wordt getoond. VBA kent echter geen opdrachten om dit te bewerkstelligen. In een geautomatiseerd het proces verschijnt een dialoogvenster. Een gebruikers wil dat er automatisch op een knop gedrukt wordt, maar dit is niet de standaardknop. De eigenschap DisplayAlerts kan dus niet worden gebruik. Wat is het alternatief? Remedie 1 Gebruik de methode SendKeys. Neem in uw programma het volgende statement op: Voert u dit programma vanuit een werkblad in een Excel-werkmap uit, dan wordt het getal in de actieve cel “getypt”. De toevoeging {Enter} zorgt ervoor dat de invoer wordt afgesloten met een Enter. Onder het kopje Verdieping1 vindt u de codes voor de andere bijzondere toetsen. Verdieping 1 Gebruikt u de methode SendKeys, dan kunt u de te typen cijfers en letters tussen dubbele aanhalingstekens zetten: ”TEST”. Bijzondere toetsen, zoals Enter, moeten ook binnen die dubbele aanhalingstekens komen, maar u moet er bovendien accolades omheen plaatsen: ”TEST{Enter}”. De codes voor de andere bijzondere toetsen zijn: Ook voor de schakeltoetsen moet u bijzondere codes gebruiken: Tip 1 Het gebruik van de methode SendKeys is mooi, maar risicovol. Als er tijdens het “typen” van de toetsen iets onverwachts gebeurt, kan het helemaal mis gaan. Stel, u laat een programma inloggen op een website. Het programma gebruikt SendKeys om het wachtwoord in te vullen. Op dat moment komt er een e-mail binnen. Rechtsonder in het scherm wordt een venstertje actief dat u op deze mail attendeert. SendKeys stuurt de toetsaanslagen nu niet naar de website, maar naar...

Office-programma is niet legitiem

Symptomen Gebruikers worden in oudere versies van Word geconfronteerd met het volgende scherm: Gebruikers van Word 2007 zien naast vertrouwde linten als Start en Invoegen een wel heel verrassend lint: Gebruikers van andere programma’s uit het Office-pakket hebben soortgelijke ervaringen. Remedie U kunt dit lint negeren en aan het werk gaan totdat het volgende (of een soortgelijk) dialoogvenster verschijnt: Klik op Help mij herinneren. U kunt gewoon doorwerken. Er worden niet stiekem gegevens naar Microsoft gestuurd en er wordt ook geen extra informatie toegevoegd aan de documenten die u maakt of wijzigt. Verdieping Het spreekt voor zich dat eenieder die een niet-legale versie van Office heeft geïnstalleerd, moreel verplicht is deze van de computer te verwijderen of te vervangen door een versie die wel legaal is. Het de-installeren van Word doet u door in het Windows-menu Start te kiezen voor Configuratiescherm en vervolgens (afhankelijk van de Windows-versie die u gebruikt) voor Software of Progamma’s en onderdelen. Koopt u een computer met een Office-programma dat u gedurende een beperkte tijd (meestal 30 of 60 dagen) mag proberen, dan zal het programma na het verstrijken van de proefperiode als illegaal worden gekenmerkt. Tijd om een keuze te maken: de-installeren of een legale versie aanschaffen. Hebt u te goeder trouw een Office-pakket gekocht (bijvoorbeeld bij aanschaf van een nieuwe computer), zoek dan op de Microsoft-site naar ‘rapport over illegale software indienen’. Alleen als u legale software op een cd met ‘edge-to-edge’ hologram instuurt, komt u in aanmerking voor de gratis software. Hebt u een fraai glimmende cd met een in kleur opgedrukt Office-logo, dan verstrekt Microsoft u geen gratis legitieme versie. De waarschuwing...