Problemen met afdrukken in Office oplossen

Symptomen De gebruiker heeft problemen met het afdrukken van documenten in Microsoft Office. Welke stappen kunnen gevolgd worden om afdrukproblemen op te lossen? Remedie Volg bij het oplossen van afdrukproblemen een beproefde supportstrategie. Vraag wat er precies mis gaat, laat de gebruiker vanaf een ander werkstation afdrukken, laat de gebruiker vanuit een andere applicatie afdrukken of naar een andere printer. Zo vindt u hopelijk snel waar het aan ligt: aan het werkstation, Windows, Office, de printer of iets anders. Verdieping Hoewel uw manier van troubleshooting kan verschillen van de onze, geven wij hier eerst een aantal algemene tips voor het controleren van afdrukproblemen, onderverdeeld in categorieën: Er wordt niets afgedrukt: Controleer of de printer aan staat en er papier / inkt / toner genoeg is. Controleer of de printer foutmeldingen vertoont, of dat er een klep openstaat. Laat eventueel een testpagina afdrukken via het menu/display van de printer. Controleer of het afdrukken in Windows onderbroken is: Kies Start en vervolgens Printers en faxapparaten in Windows XP of Start, Configuratiescherm, Apparaten en printers weergeven in Vista of Windows 7. Klik met de rechtermuisknop op uw printer. Probeer opties als Doorgaan met afdrukken, Printer on line gebruiken of Afdruktaken weergeven. Controleer wel een vinkje staat bij de printer die de gebruiker wil gebruiken. Zo niet, dan is dit niet de standaardprinter en kan de opdracht ergens anders heen gegaan zijn. Controleer of er is afgedrukt naar een XPS- of PDF printerdriver. In dat geval zal niets worden afgedrukt, maar wordt een elektronisch document aangemaakt. Controleer in de eigenschappen van de printer of de poort goed geconfigureerd is. Laat de gebruiker uitloggen...

Het bouwstenensjabloon in Word 2007

Symptomen De beheerder wil weten waar bouwstenen worden opgeslagen. De gebruiker wil meer weten over het gebruik van bouwstenen in Word 2007 De foutmelding “Het Microsoft Office Open XML-bestand Bouwstenen.dotx kan niet worden geopend omdat er problemen zijn met de inhoud” verschijnt. Remedie Word 2007 gebruikt een speciaal sjabloon voor het bewaren van alle bouwstenen. U vindt de locatie als volgt: Kies Start. Typ in het zoekvak: %appdata%\Microsoft\Document Building Blocks en druk op [Enter]. Ga indien nodig naar de submap met de juiste taal, voor Nederland is dat 1043. Hier vindt u het bestand Building Blocks.dotx (het heet ook zo in de Nederlandse versie van Office 2007). Opmerking: met de variabele %appdata% vult u het pad naar de gebruikersmap in. In ‘gewone’ notatie is het pad is over het algemeen: C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks\1043. Verdieping In Word 2007 kunt u op verschillende plaatsen gebruik maken van bouwstenen. U vindt ze onder meer onder de tab Invoegen bij de opties Voorblad, Koptekst, Voettekst, Paginanummer en Tekstvak. Maar ook de standaard Inhoudsopgaven (in de tab Verwijzingen) komen uit het bouwstenenbestand. Een direct toegang tot alle bouwstenen krijgt u als volgt: Ga naar de tab Invoegen. Klik in de groep Tekst op Snelonderdelen en kies Bouwstenenbeheer. Het venster Bouwstenenbeheer verschijnt. De bouwstenen zijn gesorteerd op categorie. 3. Selecteer een bouwsteen en klik op Eigenschappen bewerken. Informatie over de bouwsteen verschijnt, onder meer de plaats waar deze is opgeslagen. Wanneer een gebruiker interessante bouwstenen gemaakt heeft en deze wil distribueren, dan kan dat door het bestand te kopiëren en bij de andere gebruikers te overschrijven. Meestal hoeft u alleen Building Blocks.dotx te kopiëren en...

Hoe kan ik een presentatie redigeren / becommentariëren?

Symptoom De gebruiker wil commentaar leveren op de PowerPoint presentatie van een ander, of commentaar in een presentatie verwerken. Remedie PowerPoint heeft geen functie voor het bijhouden van wijzigingen, zoals Word. Maak in plaats daarvan gebruik van de functies voor opmerkingen in PowerPoint 2002 en hoger. Kies Invoegen, Opmerking om een nieuwe opmerking toe te voegen aan de dia. Verdieping Een geplaatste opmerking krijgt een pictogram. Hoewel de opmerking niet aan tekst te koppelen is, kunt u de positie van het pictogram wel wijzigen door het te verslepen met de muis. Door op het pictogram te klikken maakt u de tekst van de opmerking zichtbaar. Door op het pictogram te dubbelklikken kunt u de opmerking bewerken. Door te rechtsklikken op het pictogram maakt u opties zichtbaar voor het bewerken van de opmerking, het kopiëren van de tekst naar het klembord, en het verwijderen van de opmerking. Een werkbalk Redigeren is toegevoegd vanaf PowerPoint 2002. U maakt deze werkbalk indien nodig zichtbaar via de optie Beeld, Werkbalken. De balk heeft onder meer knoppen voor het toevoegen, bewerken en verwijderen van een opmerking, maar ook voor het weergeven of verbergen van alle opmerkingen en voor het navigeren door alle opmerkingen op een dia. Andere versies In PowerPoint 2007en hoger  gebruikt u het tabblad Controleren in het lint. Met de knop Markeringen weergeven maakt u commentaarmarkeringen zichtbaar of onzichtbaar. Gebruik de knoppen Nieuwe opmerking en Opmerking bewerken om een opmerking toe te voegen of te bewerken. Via opties onder de knop Verwijderen kunt u de huidige opmerking verwijderen, alle opmerkingen (markeringen) op de huidige dia verwijderen of alle opmerkingen in de presentatie...

Verschil tussen veldtype Integer en Lange Integer in Access

Symptoom De gebruiker wil cijfers in een Access database opslaan en vraagt zich af of het veldtype Integer of Lange Integer gebruikt moet worden. Remedie Het veldtype Integer slaat waarden op tussen -32.768 en 32.767. Er kunnen geen decimalen gebruikt worden en de grootte van het veld in de database bedraagt 2 bytes. Het veldtype Lange integer (Engels: Long) slaat waarden op tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647. Er kunnen wel decimalen gebruikt worden. De grootte van het veld in de database bedraagt 4 bytes. Verdieping Wanneer u een tabel maakt of wijzigt en het gegevenstype Numeriek selecteert, bepaalt de instelling van de eigenschap Veldlengte de opslagruimte voor het getal. U kunt kiezen uit: Byte Integer Lange integer Enkele precisie Dubbele precisie Replicatie-id Decimaal Onder Remedie is al beschreven wat de verschillen zijn tussen het veldtype Integer en Lange integer. In het laatste veldtype kunnen decimalen worden opgeslagen. Ook is het getal wat u kunt opslaan veel groter. Gebruik het veldtype Integer voor waarden waarvan u zeker weet dat zij geen decimalen bevatten, wel negatief mogen zijn, en kleiner dan ongeveer 32.000 blijven. Het veldtype Byte slaat waarden op tussen 0 en 255. Het veldtype Enkele precisie (Engels: single) slaat numerieke drijvende-kommawaarden op tussen -3,4 x 1038 en +3,4 x 1038 met maximaal zeven significante cijfers. De vereiste opslagruimte is 4 bytes. Het veldtype Dubbele precisie (Engels: double) slaat numerieke drijvende-kommawaarden op tussen -1,797 x 10308 en +1,797 x 10308 met maximaal 15 significante cijfers. De vereiste opslagruimte is 8 bytes. Het veldtype replicatie-id wordt gebruikt voor het opslaan van unieke identificatiecodes (GUIDs) van 16 bytes. Het veldtype Decimaal slaat numerieke...

AutoCorrectie neemt de opmaak niet mee

Symptomen De gebruiker wil bij het invoegen van een AutoCorrectie-tekst ook opmaak van de tekst meenemen. Remedie Maak de tekst die als vervanging voor de AutoCorrectie-optie moet worden ingevoegd in de normale tekst zoals gewenst op. Selecteer de vervangende tekst. Ga via menu Extra, AutoCorrectie (Word 2000-2003) naar het venster waar u het item in kunt stellen. In het tekstvak onder Door: staat de geselecteerde tekst. Als de opmaak al direct is weergegeven en het keuzerondje bij Tekst met opmaak is al actief, kunt u de te vervangen tekst invullen in het vak onder Vervangen. Is het rondje niet ingeschakeld, doe dat dan alsnog. Bij vreemde tekens zoals pictogrammen uit de tekenset Wingdings of iets dergelijks, zal niet altijd onder Door: zichtbaar zijn wat de vervanging uiteindelijk zal worden. Klik op Toevoegen en klik OK. Probeer de nieuwe AutoCorrectie-optie nog even in het document uit door de te vervangen tekst in te typen gevolgd door een spatie, leesteken of [Enter]. Verdieping Het probleem wordt eigenlijk veroorzaakt doordat in het venster AutoCorrectie geen opmaak kan worden ingesteld. Daarom moet u die opmaak eerst instellen en vervolgens de uiteindelijk te plaatsen tekst selecteren, alvorens naar het venster AutoCorrectie te gaan. Stel dat u niet steeds subscript wilt instellen voor de 2 in de tekstnotatie CO2 voor kooldioxine, maar dat na typen van CO2 door AutoCorrectie wilt laten vervangen. Volgens de procedure hierboven komt na de selectie van de tekst in de gewenste notatie in het document in venster AutoCorrectie in vak Door: meteen de juiste notatie te staan. Andere versies De AutoCorrectie-opties vindt u in Word 2007 via de Office-knop of in Word...