Word start niet of loopt vast

Symptomen U kunt Word niet starten. Het programma Word loopt vast. Remedie De meest waarschijnlijke oorzaken dat Word niet start zijn: een beschadigde Normal.dot of Normal.dotx (de standaardsjabloon van Word) een sjabloon in de map WRDSTART die bij het starten moet worden geopend is beschadigd een macro waarmee Word moet starten is beschadigd de gegevenssleutel in het Register van Windows is beschadigd of niet juist, omdat er bijvoorbeeld meerdere versies van Word op het systeem zijn geïnstalleerd Start Word met als switch /a (/m voor opstarten zonder AutoExec-macro) zodat deze zaken bij het opstarten worden overgeslagen. Als het probleem zich dan niet voordoet, is een van de bovenstaande oorzaken de reden dat Word niet start. Remedies voor de oorzaken: Geef de standaardsjabloon Normal.dot(x) een andere naam. Start Word normaal (dus zonder opstartoptie /a), er wordt dan een nieuwe Normal.dot(x) gemaakt. Hevel eventuele instellingen van opmaakprofielen, werkbalken, macro’s en tekstfragmenten over via de functie Sjabloonbeheer. Verwijder (verplaats) de bestanden of sjablonen uit de map WRDSTART. Start Word. Pas de sjablonen of documenten die in de opstartmap moeten staan desgewenst aan. Verwijder voor oudere Word versies in het Register van Windows de sleutel (en alle subsleutels) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[x].0\Word\Data. Functies zoals de standaardwerkbalken en de Office Assistent van Word 2000-2003 worden daarmee teruggezet op hun oorspronkelijke instellingen. De registersleutel wordt opnieuw aangemaakt wanneer u Word weer start. Soms kan Windows de Installer tonen die de Office-installatie moet bijwerken. Verdieping Word kan worden gestart met het gebruik van opstart-schakelopties (switches) waarvan de genoemde /a en /m opties voorbeelden zijn. Andere belangrijke opstartswitches om problemen te onderzoeken zijn: /tsjabloonnaam Start Word met een bepaalde sjabloon:...

Hoofdlettergebruik niet automatisch corrigeren

Symptoom ‘Capelle aan den Ijssel’ verschijnt in het document van de gebruiker, dat moet IJssel zijn, dus met twee hoofdletters aan het begin. Word corrigeert automatisch twee beginhoofdletters – meestal een typefout – naar een enkele. Remedie Meteen na het typen van het woord wordt het probleem gecorrigeerd. Maak deze correctie indien dit niet gewenst is, metéén ongedaan (via menu Bewerken, Ongedaan maken, de knop op de werkbalk of toetscombinatie [Ctrl]+[Z]). Als het automatisch corrigeren meestal ongewenst is, vink dan de optie uit (zie figuur, venster van Word 2000 boven en Word 2016 onder). In Word 2000-2003 vindt u dat gemakkelijk via het menu Extra, AutoCorrectie. Kies in latere Word versies, zoals 2016, bijvoorbeeld Bestand, Opties, Controle. Verdieping AutoCorrectie is – behalve voor de hierboven beschreven correctiemogelijkheid – een functie waarbij woorden vanuit een soort ‘eigen’ woordenlijst worden gecontroleerd, en waarin al een behoorlijk aantal veel gemaakte typefouten zijn opgenomen. Zo wordt het woord millieu tijdens het typen vervangen door het correcte milieu,  impressario door impresario, e.d. De reeds aanwezige lijst bevat o.i. niet echt de meest voorkomende gevallen van typefouten, maar u kunt de lijst naar believen aanpassen, uitbreiden of opschonen. Tips Reeds gemaakte typefouten in documenten die u hebt geopend – die u wel vaker maakt bijvoorbeeld – kunt u tijdens een spellingcontrole toe laten voegen aan de AutoCorrectie-lijst via een knop in het dialoogvenster Spelling of de menuoptie in het snelmenu (rechter muisknop). Autocorrectie bevat verder functies zoals het automatisch omzetten van de beginletter van een zin in een hoofdletter. Maar omdat dat wordt veroorzaakt door o.a. de punt aan het einde van de vorige zin, ontstaan...

Hoofdletter in (samenvoeg)veld

Symptoom De gebruiker heeft de naam van zijn relaties in meerdere samenvoegvelden gesplitst (Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam en dergelijke), die hij bij de mailmerge (samenvoeging van document en adresbestand) weer aan elkaar rijgt. Nu wil hij bij het samenstellen van de naam achter Geachte het tussenvoegsel met een hoofdletter laten beginnen, bijvoorbeeld Geachte heer Van Dijk. Remedie Voorzie het samenvoegveld Tussenvoegsel van de veldcode-optie \* FirstCap. Verdieping Samenvoegvelden – in bijgaande figuur zichtbaar gemaakt via de veldcode – verschijnen in de samenvoegprocedure als codes tussen dubbele punthaken, dus bijvoorbeeld <<Adres>>. In de speciale codeweergave van Word worden de volledige codes zichtbaar: tussen accolades en met de Engelse benaming. Om over te schakelen naar de speciale veldcode weergave gebruikt u de toetscombinatie [Alt]+[F9]. In de figuur ziet u dat de tweede code Tussenvoegsel een toevoeging (schakeloptie) heeft gekregen die van de eerste letter van dit veld een hoofdletter maakt. Test dit met andere NAW gegevens om te zien of de aaneenrijging van de samenvoegvelden bij alle gegevens tot de juiste resultaten leidt. Tips Als het tussenvoegsel van een naam leeg is, ontstaan er in het resultaat zoals in het voorbeeld hierboven twee spaties. Om dit te voorkomen kunt u de code als volgt aanpassen { IF { MERGEFIELD Tussenvoegsel } = “”  “” “{ MERGEFIELD Tussenvoegsel \* FirstCap} “ }{ MERGEFIELD Achternaam}. Let op de spatie die nu achter de code staat en niet meer tussen het uitgerekende tussenvoegselveld en de veldcode Achternaam! Iets dergelijks kunt u ook doen voor het ‘uitrekenen’ van de aanhef op basis van het Geslacht: { IF { MERGEFIELD Geslacht } = “M”  “de heer” “mevrouw“...

Spelling en grammatica worden niet gecontroleerd

Symptomen In het document worden geen spelfouten weergegeven met rode kringellijntjes. Eventueel ook geen grammaticale fouten met groene onderstrepingen. Alle correcte Nederlandse woorden worden toch als fout aangemerkt. Remedie Controleer in Word 2000-2003 via het menu Extra, Opties, tabblad Spelling en grammatica of de opties aangevinkt zijn om die spelfouten en grammaticasuggesties weer te geven in de tekst. Het eerste vinkje onder beide opties dient ‘aan’ te staan, het tweede ‘uit’. Controleer of in de statusbalk onder in het venster staat aangegeven welke de taal is die voor controle wordt gebruikt, bijvoorbeeld Nederlands of Engels (V.S.). Indien dit niet het geval is, selecteer de tekst die moet worden gecontroleerd op spelling en grammatica en kies Extra, Taal en stel de gewenste taal in. Word 2010 en hoger Controleer in Word 2010 en hoger via de Word-opties hoe de opties om spelfouten en grammaticasuggesties weer te geven zijn ingesteld. U vindt deze onder Bestand, Opties, Controle. Verdieping Een rode onderstreping in een document wijst op een spelfout of een woord dat niet door het woordenboek van Word werd herkend. Dat laatste is vaak met eigennamen of terminologie uit uw vakgebied het geval. De handigste manier om de spelfout te corrigeren is door met de rechter muisknop op het woord te klikken en de verbeteringssuggestie in het snelmenu aan te klikken. Dit geldt ook voor de groene onderstrepingen die duiden op grammaticale kwesties. Wanneer u het zinnetje Hei vont een paart in de wij intypt zullen er geen rode strepen verschijnen, ook niet als u deze zin laat controleren via de knop op de werkbalk: Word komt tot de conclusie dat...

Een deel van het beeldscherm opslaan

Symptoom Met [PrtScn] krijg ik afdruk van een heel scherm en ik heb maar een stukje nodig. Remedie Via Invoegen, Illustraties, Schermafbeelding (in Office 2016 Schermopname) voegt u wat u ziet op uw scherm toe als afbeelding in het programma waarin u de functie gebruikt. U vindt de optie terug in Word, Excel, PowerPoint en OneNote. Verdieping Sinds Office 2010 beschikken de meest gebruikte applicaties over een functie om eigen schermafbeeldingen te maken. Een schermafdruk kan bijvoorbeeld handig zijn om een ander te laten zien hoe een programma werkt of waar een bepaalde optie zit, of wanneer u met uw leverancier of helpdesk over een storing overlegt en u wilt laten zien welke (fout)melding verscheen, en dergelijke. Dus heeft u iets in beeld dat u als afbeelding in een tekst of op een dia wilt bewaren, of met een mail wilt versturen, dan maakt u er een schermafdruk van. Dat kon natuurlijk al met de knop [PrintScreen] of [PrtScn] op uw toetsenbord: die plaatst een afbeelding van het hele bureaublad – of in combinatie met de [Alt]-toets van alleen het actieve venster – op het klembord van Windows. Daarna kunt u die schermafdruk plakken waar u wilt, in een document, een presentatie of een mail. En eventueel ook in een programma om de afbeelding verder te bewerken of bij te snijden. Er zijn ook speciale programma’s voor dit doel, zoals GrabIt, SnagIt, MWSnap, ScreenHunter en nog vele anderen. Microsoft heeft in Office 2010 en hoger nu zo’n soort tool ingebouwd. Twee mogelijke werkwijzen: Klik op de knop Schermafbeelding (in Office 2016 Schermopname) en kies in het submenu welke van de beschikbare vensters of...

Veldcode ADVANCE voor verschuiven

Symptoom De gebruiker wil op de eerste pagina van zijn document op een bepaalde positie met de tekst beginnen (dus niet op elke pagina). Remedie Plaats de veldcode ADVANCE aan het begin van het document. In Word 2000 gaat dat via het menu Invoegen, Veld. Geef daarbij als schakeloptie (via de knop Opties) aan in welke richting de tekst moet verschuiven en met hoeveel punten. In Word 2000-2003 bepaalt de schakeloptie de verschuiving. In Word 2007 en hoger vindt u het dialoogvenster voor deze optie via Invoegen, groepsvak Tekst, knop Snelonderdelen, Veld. In het venster hieronder, van Word 2016, zijn na het aanklikken van het veld Advance de schakelopties direct beschikbaar. Verdieping Door de veldcode ADVANCE kan tekst worden verschoven naar een bepaalde positie in het document. De kantlijninstellingen van het document worden daardoor niet beïnvloed en dus begint bijvoorbeeld de tekst op de tweede pagina weer gewoon bovenaan (niet verschoven). De afstand voor het verschuiven van de tekst moet worden aangegeven in punten. Punten worden bij veel functies in Word als maateenheid gebruikt (bij de instelling van lettertype-grootte, maar bijvoorbeeld ook in extra ruimte tussen letters, regels of alinea’s). De puntgrootte – eigenlijk een printinstructie – geeft de hoogte aan van een af te drukken teken, en komt overeen met 1/28 centimeter (0,0357 cm) of 1/72 inch. U kunt de maateenheid op de linialen indien gewenst in punten laten weergeven (maar ook in inches of millimeters) via menu Extra, Opties, tabblad Algemeen, in het keuzevak bij Maateenheden. Andere versies In Word 2007 en hoger vindt u de veldcode via Invoegen, Snelonderdelen, Veld. Tip In plaats van een verschoven tekst...

Wachtwoordbeveiliging van documenten

Symptomen U wilt een document openen en wordt om een wachtwoord gevraagd. U kent dit wachtwoord niet. U wilt een document openen en voert een wachtwoord in dat hij zelf heeft ingesteld. Desondanks kunt u het document niet openen. U opent een document waarbij een wachtwoord wordt gevraagd om het te mogen bewerken. U opent een document waarbij geen wachtwoord werd gevraagd, maar kan het vervolgens niet bewerken. Remedie Het bestand is met een wachtwoord beveiligd door een gebruiker. Als u niet die gebruiker bent en u weet het wachtwoord niet, kunt u het document niet openen. De maker van het document moet u dit wachtwoord verstrekken. Als u zelf het wachtwoord heeft bepaald maar het document toch niet kunt openen, kunnen er verschillende oorzaken zijn: Er is een typefout gemaakt. Behalve een letter vergeten of teveel of verkeerd getypt kan ook het gebruik van hoofdletters en kleine letters in het wachtwoord niet juist zijn. Als de [CAPS LOCK]-toets ingeschakeld is, herkent Word het wachtwoord – dat ook kleine letters bevat – niet. Het document is door een andere gebruiker geopend (die ook het wachtwoord weet), en vervolgens met een ander wachtwoord opgeslagen. Verdieping In Word 2000-2003 kan een wachtwoord als volgt worden ingesteld bij het opslaan van een document. Dit voorkomt het openen van het document of het bewerken ervan. Kies Bestand, Opslaan als. Gebruik in het dialoogvenster de knop Extra en kies Algemene opties. Voer in het venster dat verschijnt het Wachtwoord om te openen of het Wachtwoord om te bewerken in en klik op OK. Een wachtwoord kan ook alleen aan het bewerken van het document...

Kop- en voetteksten variëren in een document

Symptomen U wilt een groot document per hoofdstuk een afwijkende kop- of voettekst maken. Elk nieuw hoofdstuk krijgt toch dezelfde kop- en voettekst als het vorige hoofdstuk. De eerste pagina moet geen of een andere kop- of voettekst hebben dan de overige pagina’s (in een document of een deel ervan). Remedie Wanneer een kop/voettekst aan een document wordt toegevoegd geldt dit in eerste instantie voor het hele document. In Word kan worden ingesteld dat de eerste pagina hiervan moet afwijken, ofwel voor het hele document, ofwel voor een deel van het document (sectie). In Word 2000 en 2003: Kies Bestand, Pagina-instelling en ga naar het tabblad Indeling. Schakel de optie Eerste pagina afwijkend in. Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk. Kies Invoegen, Eindemarkering. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK. In Word vanaf versie 2007 stelt u een afwijkende eerste pagina als volgt in: Plaats de cursor in een bestaande kop- of voettekst of maak er één aan. Activeer de tab Ontwerpen en schakel de optie Eerste pagina afwijkend in. Om per hoofdstuk een andere kop/voettekst te krijgen moet een sectiegrens worden ingevoegd aan het begin van elk hoofdstuk. Kies Pagina-indeling of Indeling, Eindemarkeringen. Selecteer Volgende pagina of Doorlopend en klik op OK. Verdieping Documenten die uit meerdere pagina’s bestaan, behoeven niet noodzakelijk voor alle pagina’s dezelfde opmaak of indeling te hebben. Als zo’n afwijkende pagina in een document moet voorkomen, maakt u gebruik van secties in het document. Secties kunnen forceren dat het vervolg van de tekst op een nieuwe pagina begint, zelfs op...

&-teken verdwijnt in formulier

Symptoom U gebruikt in een keuzelijst van een formulier het &-teken, maar dit wordt niet weergegeven. Remedie Typ het &-teken (ampersand) tweemaal. Wanneer u dus de optie P&O in een keuzelijst wilt weergeven, typt u P&&O. Verdieping Programmeurs gebruiken het ampersand-teken om een onderstreepte keuzeletter mee te maken. U kunt dat uitproberen door zelf een nieuw menu te maken in Word en dit bijvoorbeeld &Mijnmenu te noemen. U ziet dan Mijnmenu, waarbij [Alt]+[m] dit menu zal oproepen. Tot zover geen probleem. Alleen waren de programmeurs vergeten deze functionaliteit bij de formulierenfunctie te onderdrukken. Een normale gebruiker zal er immers niet aan denken dat het &-teken in een keuzelijst in een formulier ineens problematisch is. Zoals in de remedie al aangegeven is het voldoende het &-teken tweemaal in te typen wanneer u het slechts éénmaal nodig...

Problemen met documentweergaven

Symptomen Links in het venster is een soort menu verschenen met daarin de hoofdstuk- en paragraaftitels. Voor de tekst zijn allerlei symbolen verschenen, zoals plussen, minnen en een soort opsommingstekens. Linialen staan in beeld of juist niet. Alle menu’s en werkbalken, of het lint, en/of de statusbalk zijn verdwenen. Remedie De algemene oplossing voor al dergelijke problemen is het menu of tabblad Beeld. Hierin bevinden zich de documentweergaven, instellingen voor linialen en zo meer. Achtereenvolgens voor bovenstaande symptomen is het volgende aan de hand: Wanneer links een documentindeling is verschenen, wordt de Overzichtsweergave gebruikt. Hierbij wordt links de titels van de kop-opmaakprofielen weergegeven, zodat de documentstructuur tegelijk met de documenttekst in beeld is. De ‘vreemde’ opsommingstekens behoren bij de Overzichtsweergave. U kunt een andere weergave kiezen via het menu of de tab Beeld of de weergaveknopjes onder in het venster. De verticale liniaal verschijnt in sommige oude Word versies alleen in de Afdrukweergave. In andere versies kiest u Beeld, Liniaal om de linialen aan of uit te zetten. Wanneer alle menu’s, werkbalken e.d. zijn ‘verdwenen’ kan dat liggen aan de documentweergave Lezen in volledig scherm. Kies rechtsboven de knop Sluiten of druk op [Esc] om hieruit te gaan. Verdieping Er zijn diverse manieren om naar het document te kijken. In het menu Beeld staan de mogelijkheden: zie voorgaande figuur. Normaliter werkt u in de Afdrukweergave. Het voordeel hiervan is dat het document wordt getoond zoals het op papier zal verschijnen. Oudere Word versies worden wel gebruikt in de ‘normale’ weergave; hier ontbreken kop- en voetteksten en ziet u de rand van het ‘papier’ niet, dus ook de kantlijninstellingen zijn niet...